Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων αποφάσεων βασισμένων σε ολοκληρωμένα έμπειρα γεωγραφικά συστήματα βάσεων δεδομένων

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Εμπείρου Συστήματος (ΟΓΕΣ) σε Βάση Δεδομένων, το οποίο ενοποιεί κάτω από ένα ενιαίο περιβάλλον τα Έμπειρα Συστήματα με τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες των Βάσεων Δεδομένων. Το προτεινόμενο ΟΓΕΣ, υλοποιείται κάνοντας χρήση των εξής δομικών στοιχείων: α. του Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ), β. του Εμπείρου Συστήματος (ΕΣ), γ. του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΓΠΣ) και δ. του κατάλληλου Συστήματος Διεπαφής με το Χρήστη (ΣΔΧ).Βασικό κίνητρο της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι να παρουσιαστεί η δυνατότητα να διαλειτουργούν ανεξάρτητα και φαινομενικά ετερογενή περιβάλλοντα (τα προαναφερθέντα δομικά στοιχεία), εκμεταλλευόμενα δεδομένα και γνώση, με απώτερο στόχο την προβολή των αποτελεσμάτων με τον καταλληλότερο τρόπο.Σκοπός του υλοποιημένου ΟΓΕΣ είναι η παροχή πληροφόρησης και η πρόταση λύσεων σε όλες τις δραστ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main goal of this dissertation is the description of the design and implementation of an Integrated Geographical Expert System (IGES) on a Database which integrates under a common environment the Expert Systems with the Geographical Information Systems, taking advantage of the capabilities of Databases.The proposed ΙGES, is implemented by using the following structural elements: a. the Database Management System (DBMS), b. the Expert System (ES), c. the Geographical Information System (GIS) and d. the appropriate Graphical User Interface (GUI).Current research’s effort basic motive is to present the possibility of independent and ostensi-bly heterogeneous environments (the mentioned before structural elements) to interoperate, by utilising data and knowledge, with final objective the projection of the results with the most suitable way.Aim of the developed IGES is the information provision and solution proposal in all the activi-ties of basic agricultural applications to the involv ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21669
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21669
ND
21669
Εναλλακτικός τίτλος
Design and development of decision support systems based on integrated expert database geographical information systems
Συγγραφέας
Φίλης, Ιωάννης του Βασίλειος
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Γενικό. Τομέας Πληροφορικής, Μαθηματικών και Στατιστικής. Εργαστήριο Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Σιδερίδης Αλέξανδρος
Λορέντζος Νικόλαος
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος
Τσακαλίδης Αθανάσιος
Παναγιωτόπουλος Θεμιστοκλής
Ηλιάδης Λάζαρος
Γιαλούρης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Έμπειρα συστήματα; Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (Γ.Σ.Π.); Βάσεις δεδομένων; Ασαφής λογική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
220 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)