Η παιδεία στην Κρήτη κατά το αρχείο της χριστιανικής δημογεροντίας Λασιθίου (1869-1898)

Περίληψη

Στόχος της Έρευνας: Η σύνθεση της εικόνας της Παιδείας στην Κρήτη κατά την περίοδο 1869-1898. Μεθοδολογία: Αρχειακή έρευνα με τη χρήση Η/Υπολογιστή. Ψηφιακή αποτύπωση υλικού, μελέτη ευρημάτων, απομνημείωση πληροφοριών. Συμπεράσματα: Οι αρχικές, δικαστικής φύσεως, αρμοδιότητες του θεσμού της Δημογεροντίας, επεκτάθηκαν προοδευτικά και σε εκπαιδευτικά θέματα. Ο «Διοργανισμός των εν Κρήτη Ιερών Μονών» (1870) της εκχώρησε αρμοδιότητες οργάνωσης και διοίκησης υποτυπώδους εκπαιδευτικού συστήματος Αλληλοδιδακτικών και Ελληνικών Σχολείων, που λειτούργησε κατά τον «Κανονισμό των κατά το Τμήμα Ηρακλείου Κρήτης ιδρυθέντων Δημοτικών Σχολείων», με χρηματοδότηση από τα έσοδα της μοναστηριακής περιουσίας. Υποσκελίζοντας τις Δημογεροντίες, ο περί Παιδείας Νόμος (1881) αναδιοργάνωσε την εκπαίδευση, θεσμοθετώντας τις Εφορείες των Εκπαιδευτηρίων (Δημοτική, Επαρχιακή, Τμηματική) ως κατ' εξοχήν εκπαιδευτικές αρχές. Από μοναστηριακά έσοδα, ιδρύθηκε πλήρες, τετρατάξιο το Γυμνάσιο Νεαπόλεως (1884), ισότιμο των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objective of Research: The composition of the Educational situation in Crete, during the period 1869-1898. Methodology: Archival research by the use of Computer. Digital imprinting of the material, study of the findings, "exploitation" of the useful information and elements. Conclusions: The initial, juridical nature competences of the "Dimogerontia" institution, (elective council older men of the area), were also progressively extended to educational matters. The "Organization of the Holy Monasteries in Crete" (Diorganismos 1870) deputed it competences of organisation and administration of a rudimentary educational system, composed by "Allilodidaktika" Schools, (where the best pupils taught the younger ones) and Greek Schools. It functioned according to the "Regulation of the Iraklion-Crete Department founded Elementary Schools'", being financed by the incomes of the monastery property. Pass overing the Dimogerontia, the Educational Law of 1881 reorganized the education, enacting the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21179
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21179
ND
21179
Εναλλακτικός τίτλος
The education in Crete, according to the christianic dimogerontia's records of Lasithi in the period 1869-1898
Συγγραφέας
Πατεράκης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Παπαϊωάννου Απόστολος
Σταύρου Λάμπρος
Τζούλης Χρήστος
Καναβάκης Μιχαήλ
Κυριακίδης Παύλος
Πανταζής Σπυρίδων
Παγγέ-Λέκκα Πολυξένη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μοναστηριακό ζήτημα, Οργανικός νόμος; Παιδεία; Εκπαίδευση; Αρχείο χριστιανικής δημογεροντίας Λασιθίου; Ιερές Μονές, Διοργανισμός τν εν Κρήτη; Γυμνάσιο Νεαπόλεως Κρήτης; Καμπάνειο τεχνικό σχολείο; Τμηματική εφορεία σχολείων Λασιθίου; Νόμοι, Περί παιδείας 1881; Νόμοι, Περί παιδείας 1898
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. ( 358 ; 428 σ.), εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)