Αναλογική σκέψη και διαλογιστική

Περίληψη

Στόχος της εργασίας αυτής ήταν να διερευνήσει τη διαλογιστική όπως συμβαίνει σε πραγματικές συνθήκες, όπου οι άνθρωποι, σε πολλές περιπτώσεις, βασίζονται σε σχέσεις ομοιότητας και αναλογίας, ώστε να συναγάγουν συμπεράσματα. Στο πειραματικό σχέδιο ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν: α) ο τύπος του έργου (έργα που αφορούσαν φυσικά είδη-φυτά και έργα που αφορούσαν έννοιες που προσδιορίζονταν κοινωνικά ως προς τη νομιμότητά τους), β) το είδος της διαλογιστικής διεργασίας (παραγωγικού τύπου-επαγωγικού τύπου συμπερασμοί), γ) το είδος των συγκρινόμενων χαρακτηριστικών ανάμεσα στις ανάλογες οντότητες (ουσιώδη-επουσιώδη που περιγράφονταν στους συμπερασμούς), και δ) ο συμπερασματικός τύπος (επιβεβαιωτικός - διαψευστικός της αναλογίας). Εξαρτημένες μεταβλητές ήταν: α) οι εκτιμήσεις βεβαιότητας και β) οι εκτιμήσεις ορθότητας της συμπερασματικής διεργασίας, και γ) οι εκτιμήσεις ομοιότητας, ύπαρξης αναλογίας και εκτιμήσεις καθαρότητας της αναλογίας των συγκρινόμενων οντοτήτων. Στην έρευνα συμμετείχαν 111 φ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study investigated reasoning process as it happens in real conditions, where people in many situations can be based on relations of resemblance and analogy, in order to draw conclusions. In the experimental drawing independent variables were: a) the type of task (task that concerned natural objects (plants) and tasks that concerned concepts determined socially), b) the type of reasoning processes (deductive vs inductive type), c) the type of compared characteristics between the entities (essential - non essential), d) the type of conclusions (confirmatorial vs disproval of the analogy of the entities). Dependent variables were: a) estimates of certainty and b) estimates of correctness of the conclusions that related with analogy, and c) estimates of similarity, existence of analogy and estimates of clarity of analogy that existed between the compared entities. In the research participated 111 university students. The results showed that the independent variable, type of reasoning ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20492
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20492
ND
20492
Εναλλακτικός τίτλος
Analogical thinking and reasoning
Συγγραφέας
Κόρδας, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κωσταρίδου - Ευκλείδη Αναστασία
Καργόπουλος Φίλιππος
Δεληγιάννη-Κουϊμτζή Βασιλική
Μαρκουλής Διομήδης
Κιοσέογλου Γρηγόριος
Γωνίδα Ελευθερία
Αυγελής Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Αναλογία; Διαλογιστική; Παραγωγική διαλογιστική; Επαγωγική διαλογιστική; Αναλογική διαλογιστική; Αναλογική σκέψη; Ομοιότητα; Ασαφής κατηγοριοποίηση; Μεταγνώση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
313 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)