Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής συγκρότησης και της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των παραδοσιακών κατοικιών του 19ου αιώνα στην Φλώρινα

Περίληψη

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική κάθε τόπου βασίζεται στη συσσωρευμένη εμπειρία και πρακτική πολλών αιώνων και μπορεί να αποτελέσει συνεχή πηγή γνώσης. Η χρήση τοπικών υλικών στην κατασκευή των κτιρίων, ο εναρμονισμός με το άμεσο φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές κλιματικές συνθήκες είναι ορισμένοι από τους βασικούς καθοριστικούς παράγοντες του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα μιας περιοχής. Σε αυτή τη διατριβή, πραγματοποιείται μια διερεύνηση της αρχιτεκτονικής (των τυπολογικών, μορφολογικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών) της παραδοσιακής κατοικίας της Φλώρινας κατά την τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας. Παράλληλα, δίνεται βάρος στη συγκριτική θεώρηση αυτών των χαρακτηριστικών με τα αντίστοιχα που συναντώνται σε άλλα αστικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της Τουρκίας. Μέσα από αυτή τη σύγκριση προκύπτουν οι ομοιότητες και οι τοπικές ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις που χαρακτηρίζουν την παραδοσιακή κατοικία του 19ου αιώνα στη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The traditional architecture of every area is based on the accumulated experience and practice of many centuries and can constitute a continuous source of knowledge. The use of local materials for the construction of the buildings and the harmonisation with the local, natural environment and the climate are some of the basic, defining factors of the distinct architectural identity of an area. This thesis includes an investigation of the architecture (typological, morphological and constructional characteristics) of the traditional house in Fiorina during the last period of the Turkish domination. Furthermore, these characteristics are compared to those, which are found in other urban centres of Western Macedonia, as well as of the wider area of the Balkans and Turkey. Through this comparison, are derived the similarities and the local particularities and differences, which characterise the traditional house of the 19th century in Fiorina, concerning the arrangement of the different spa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19960
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19960
ND
19960
Εναλλακτικός τίτλος
Comparative investigation of the architectural structure and the environmental performance of 19th century traditional buildings in Florina
Συγγραφέας
Οικονόμου, Αινείας (Πατρώνυμο: Περικλής)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Ευαγγελινός Ευάγγελος
Δημητσάντου-Κρεμέζη Αικατερίνη
Ζαχαρόπουλος Ηλίας
Τουλιάτος Παναγιώτης
Κίζης Ιωάννης
Ανδρεαδάκη-Χρονάκη Ελένη
Λιανός Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αρχιτεκτονική; Τυπολογία; Τεκτονικός πήχης; Αρχιτεκτονικές χαράξεις; Κατασκευαστικές τεχνικές; Ξυλόπηκτη κατασκευή; Θερμιική και οπτική άνεση; Φλώρινα; Μακεδονία, Δυτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
619 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)