Αρρενωπότητα και Bildungsroman: ένα παράδειγμα συγκριτικής ανάλυσης (Johann Wolfrang Goethe Wilhelm Meisters Lehrjahre και Στρατής Τσίρκας Ακυβέρνητες Πολιτείες)

Περίληψη

Η έννοια του Bildungsroman κρίθηκε πρόσφορη για την πραγμάτευση του ζητήματος της αρρενωπότητας στη λογοτεχνία, καθώς συνδέεται στενά με τη «μύηση» του άνδρα στην πατριαρχική κοινωνία- καταστατική συνθήκη του σύγχρονου στερεοτύπου της αρρενωπότητας και κεντρικό θέμα των περισσότερων Bildungsromane. Η προσέγγιση αυτής της προβληματικής επιχειρείται μέσα από τη συγκριτική ανάλυση δύο φαινομενικά διαφορετικών μυθιστορημάτων- του Wilhelm Meisters Lehrjahre του Goethe και των Ακυβέρνητων Πολιτειών του Στρατή Τσίρκα- τα οποία, ωστόσο, μπορούν να ενταχθούν στον ειδολογικό ορίζοντα του Bildungsroman. Ως κύριο μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιείται η εικονολογική ανάλυση, η εξέταση δηλαδή της εικόνας του άνδρα σε συγκεκριμένα ιστορικά συμφραζόμενα και του «χειρισμού» της από τη λογοτεχνία. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται αρχικά με ορισμένες γενικές θεωρίες περί αρρενωπότητας στο πλαίσιο των gender studies και καταλήγει με την εξέταση του ζητήματος στην κριτική της λογοτεχνίας. Στην ιστορική αναδρομ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Der Begriff des Bildungsromans eignet sich besonders fur die Analyse des Problemfelds «Mannlichkeit» in der Literatur, da er eng mit der «Initiation» des Mannes in die patriarchalische Gesellschaft verbunden ist- ein Element das dem modernen Stereotyp der Mannlichkeit und der Haupthandlung der meisten Bildungsromane gemeinsam ist. Die Ergrundung dieser Problematik erfolgt mittels komparatistischer Analyse von zwei scheinbar unterschiedlichen Romanen- Wilhelm Meisters Lehrjahre von Goethe und Akyvernites Politeies (Unregierbare Stadte) von Stratis Tsirkas- die jedoch beide im Horizont des Genres Bildungsroman behandelt werden konnen. Als methodologisches Hauptwerkzeug unserer Annaherung benutzen wir die imagologische Analyse, d.h. die Untersuchung der Bilder des Mannes im konkreten historischen Kontext und ihrer «Behandlung» in der Literatur. Das erste Kapitel befasst sich anfangs mit einigen allgemeinen Theorien zur Mannlichkeit im Rahmen der gender studies und bezieht sich schlie?lich ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19010
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19010
ND
19010
Εναλλακτικός τίτλος
Mannlichkeit und Bildungsroman: ein paradigma komparatistischer analyse (Johann Wolfgang Goethe Wilhelm Meisters Lehrajahre und Stratis Tsirkas Akyvernites Politeies)
Συγγραφέας
Πάγκαλος, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Αμπατζοπούλου Φραγκίσκη
Οικονόμου-Αγοραστού Ιωάννα
Πεχλιβάνος Μιλτιάδης
Μικέ Μαρία
Τσιριμώκου Ελισάβετ
Φρέρης Γεώργιος
Ρασιδάκη Αλεξάνδρα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Τσίρκας, Στρατής; Αρρενωπότητα στερεότυπο; Μυθιστόρημα μαθητείας / εξέλιξης; Ελληνικός αριστερός τύπος (1930-1960); Χρόνια μαθητείας του Βίλχελμ Μαϊστερ; Ανάλυση έμφυλου λόγου; Ειρωνεία; Πολιτισμική εικονολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
350 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)