Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος προγραμματισμού παραγωγής και διαχείρισης αποθεμάτων με χρήση μεθοδολογιών υπολογιστικής νοημοσύνης, θεωρίας ελέγχου και μαθηματικού προγραμματισμού

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής συνίσταται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος που να επιτελεί τις λειτουργίες προγραμματισμού παραγωγής και διαχείρισης αποθεμάτων βασιζόμενο σε μεθοδολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης, θεωρίας ελέγχου και μαθηματικού προγραμματισμού. Αναπτύχθηκε αρχικά μεθοδολογία χρονοσειρών που χρησιμοποιεί προηγμένες μεθοδολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την κατασκευή μοντέλου πρόβλεψης όγκου πωλήσεων με σύνθετη δομή, ικανή να ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά πολύπλοκων χρονικών φαινομένων, ενώ ταυτόχρονα είναι σε θέση να επιλέγει τις πιο κατάλληλες από τις διαθέσιμες μεταβλητές. Το μοντέλο πρόβλεψης χρονοσειρών χρησιμοποιείται στη συνέχεια ως ουσιώδης παράμετρος για την ανάπτυξη δύο συστημάτων προγραμματισμού παραγωγής και διαχείρισης αποθεμάτων. Το πρώτο σύστημα αφορά στην αριστοποίηση της λειτουργίας παράλληλων μηχανών που είναι επιφορτισμένες με την παραγωγή πολλαπλών προϊόντων και βασίζεται στη διαμόρφωση ενός προβλήματος Μικτού και Ακέραιου και Γραμμικού Πρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective in this dissertation is the development of an integrated system for production scheduling and inventory management based on artificial intelligence, control theory and mathematical programming. A methodology for time series modeling was initially developed that utilizes advanced artificial intelligence methods in order to construct a sales volume forecasting model with a sophisticated structure, capable of integrating the characteristics of complex temporal phenomena, while at the same time it is able to select the most appropriate variables for model inclusion and model building. The time series model is subsequently used as a vital element in the development of two production scheduling and inventory management systems. The first system deals with the optimization of the operation of parallel machines that produce multiple products and is based on the solution of a Mixed Integer and Linear Programming problem. A number of constraints, commonly found in industrial practi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18665
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18665
ND
18665
Εναλλακτικός τίτλος
Development of an integrated system for production scheduling and inventory management using computational intelligence methodologies, control theory and mathematical programming
Συγγραφέας
Δογάνης, Φίλιππος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων (ΙΙ)
Εξεταστική επιτροπή
Σαρίμβεης Χαράλαμπος
Μπάφας Γεώργιος
Μαρκάτος Νικόλαος-Χρήστος
Διακουλάκη Δανάη
Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος
Κυρανούδης Χρήστος
Μαυρώτας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Προγραμματισμός παραγωγής; Διαχείριση αποθεμάτων; Υπολογιστική νοημοσύνη; Μαθηματικός προγραμματισμός; Πρόβλεψη πωλήσεων; Ρύθμιση προβλεπτικού μοντέλου; Θεωρία ελέγχου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
239 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)