Προσρόφηση ρύπων σε εκθέματα μουσείων και καταλυτικές ιδιότητες λεπτών υμενίων με αντίστροφη αεριοχρωματογραφία

Περίληψη

Αντικείμενο της συγκεκριμένης έρευνας είναι η φυσικοχημική μελέτη της επίδρασης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα υλικά της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η διερεύνηση προσροφητικών και καταλυτικών ιδιοτήτων λεπτών υμενίων. Η διδακτορική διατριβή διαπραγματεύεται δύο ξεχωριστές ενότητες, Ι και ΙΙ. Στην ενότητα (ΙΑ) μελετάται η κινητική και ο μηχανισμός της προσρόφησης τριών πολύ σημαντικών αερίων ρύπων (βενζόλιο, τολουόλιο, διοξείδιο του αζώτου) πάνω στην επιφάνεια των πιγμέντων έργων τέχνης (PbO, Cr2O3, TiO2, ZnO, Fe2O3). Η ενότητα (ΙΒ) διαπραγματεύεται τη φυσικοχημική μελέτη της επίδρασης αλειφατικών υδρογονανθράκων (αιθάνιο, αιθυλένιο, ακετυλένιο) πάνω σε Μάρμαρο Πεντέλης καθώς και σε αυθεντικά δείγματα αγαλμάτων από τα Αρχαιολογικά Μουσεία Καβάλας και Φιλίππων. Επίσης, εξετάζεται η επίδραση του SO2, ως δεύτερου ρύπου (συνεργιστικό φαινόμενο). Η δομή, οι ιδιότητες και η συμπεριφορά των υλικών εξετάζονται με περίθλαση ακτίνων X, Φασματοσκοπία Raman και Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this research is the physicochemical study of the effect of air pollution on our cultural heritage, in addition to the investigation of adsorptive and catalytic properties of thin films. This thesis deals with two separate issues, I and II. The kinetic and the adsorption mechanism of three major air pollutants (benzene, toluene, nitrogen dioxide) on the surface of pigments of works of art (PbO, Cr2O3, TiO2, ZnO, Fe2O3) are studied in section (IA). Section (IB) deals with the physicochemical study of the effect of aliphatic hydrocarbons (ethane, ethylene, acetylene) on the Pentelic Marble in addition to authentic statue samples from the Archaeological Museums of Kavala and Philippi. Furthermore, the effect of SO2, as a second pollutant (synergistic effect) is studied. The structure, properties and behaviour of the solids are examined with X-ray Diffraction, Raman Spectroscopy and Scanning Electron Microscopy. Section (II) is a novelty, as it combines, for the first time, the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18345
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18345
ND
18345
Εναλλακτικός τίτλος
Pollutants' adsorption on museum exhibits and catalytic properties of thin films with inverse gas chromatography
Συγγραφέας
Αγγελακοπούλου, Τριανταφυλλιά του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Ρουμπάνη-Καλαντζοπούλου Φανή
Καραγιάννη Χάιδω-Στεφανία
Πολυμένης Στυλιανός
Δημοτικάλη Δήμητρα
Κούη Μαρία
Μασαβέτας Κυριάκος
Καραϊσκάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ατμοσφαιρική ρύπανση; Εκθέματα μουσείων; Λεπτά υμένια; Αντίστροφη αεριοχρωματογραφία; Πολιτιστική κληρονομιά; Φυσικοχημεία; Κατάλυση; Μηχανισμοί φθοράς υλικών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
432 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)