Ψυχολογικά προβλήματα ασθενών μετά από μαστεκτομή σε καρκίνο του μαστού και η αντιμετώπισή τους

Περίληψη

Στα πλαίσια εκτίμησης της ποιότητας ζωής (QOL), μελετήθηκε η ψυχοσωματική και ψυχολογική κατάσταση 169 γυναικών με καρκίνο μαστού και μαστεκτομή. Η συνολική τους βαθμολογία υπολογίστηκε ως το άθροισμα της ψυχολογικής-συναισθηματικής, λειτουργικής, φυσικής και κοινωνικής τους κατάστασης. Ο συντελεστής συσχέτισης P του Pearson κυμαινόταν από 0,725 έως 7,780. Η συνολική βαθμολογία κυμαινόταν από 27 έως 96 με μέση τιμή 73,10 ± 18,31. Συνολικά τα ευρήματα της μελέτης μας έδειξαν χαμηλή βαθμολογία σε σχέση με τη ποιότητα ζωής σε γυναίκες με καρκίνο μαστού και μαστεκτομή. Η ψυχοσωματική και ψυχολογική κατάσταση των γυναικών με ca in situ ήταν καλύτερη από αυτή των γυναικών με διηθητικό καρκίνο μαστού (P=0,005). Βρέθηκε ότι η συνολική κατάσταση των γυναικών ήταν ανεξάρτητη από την ηλικία τους (P=0,974). Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο και το εισόδημα το ανώτατο μορφωτικό επίπεδο και το υψηλότερο εισόδημα συσχετίστηκαν με τη χειρότερη ψυχοσωματική και ψυχολογική κατάσταση (P<0,00 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Concerning the evaluation of the quality of life (QOL) the psychosomatic and psychological condition of 169 women with breast cancer and mastectomy has been researched. Their total marking was estimated to be the outcome of their psychological, emotional, functional, physical and social status. The factor of correlation P of Pearson ranged from 0,725 to 7,760. The total marking varied from 27 to 96 at an average rate of 73,10 ± 18,31. On the whole the findings of our research showed low marking in relation to the quality of life concerning women with breast cancer and mastectomy. The psychosomatic and psychological condition of women with ca in situ was better than that of women with invasive breast cancer (P=0,005. It was proven that the overall condition of the women had no connection with their age (P=0,971). As far as their education and income are concerned the hugher their educational level and income, the worse their psychosomatic and psychological condition is (P<0,001). ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17356
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17356
ND
17356
Εναλλακτικός τίτλος
Psychological problems after mastectomy with breast cancer and treatment
Συγγραφέας
Τελλίδου, Μαρία (Πατρώνυμο: Παύλος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Μαιευτική Γυναικολογική
Εξεταστική επιτροπή
Αναστασιάδης Παναγιώτης
Μαρούλης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Ηλίας
Σιβρίδης Ευθύμιος
Λειβαδίτης Μιλτιάδης
Λυμπέρης Βασίλειος
Σαμακούρη Μαρία
Τσικούρας Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Μαστεκτομή; Ψυχολογικά προβλήματα; Αντιμετώπιση; Ποιότητα ζωής; Καρκίνος μαστού; Έρευνα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
137 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)