Μηχανισμοί συμπεριφοράς μετάλλων σε φυσικά υδάτινα σώματα: οι χημικές μορφές των Cd, Cu και Ni στη λίμνη Υλίκη

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή είναι η πρώτη μελέτη της λίμνης Υλίκης που αποσκοπεί στο θερμοκρασιακό χαρακτηρισμό της, στην αποτύπωση της εποχιακής μεταβολής των συγκεντρώσεων των κυρίων χημικών ειδών στην υδάτινη στήλη της και στην εφαρμογή ενός συστηματικού μηχανισμού πρόβλεψης του σχηματισμού όλων των χημικών ειδών των μετάλλων Cd, Cu και Ni εξειδικεύοντας έτσι την τοξικότητα τους από το επίπεδο της ολικής συγκέντρωσης στο επίπεδο χημικού είδους Η φυσική λίμνη Υλίκη θεωρείται μία μεσοτροφική λίμνη και είναι ενταγμένη στο υδροδοτικό σύστημα των Αθηνών απο το 1956. Βρίσκεται σε μία περιοχή με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες εισροής ρυπαντών στη λίμνη. Η λίμνη μελετήθηκε για δύο πλήρεις εποχιακούς κύκλους, από τον Απρίλιο του 2002 έως τον Φεβρουαριο του 2004, με στόχο την αποτύπωση της χρονικής μεταβλητότητας των φυσικοχημικών της χαρακτηριστικών. Οι παράμετροι που προσδιορίσθηκαν κατά την μελέτη της λίμνης ήταν το pΗ και η θερμοκρασία στο πεδίο και στο εργαστή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation is the first study of Yliki lake which aims at its thermal characterization, the expression of the seasonal variation of the main chemical species concentrations in its water column and the application, for the first time, of a systematic prediction mechanism of the formation of all the chemical species of the metals Cd, Cu and Ni, thus specializing their toxicity from the level of total concentration to that of chemical species. The natural lake Yliki is considered to be a mesotrophic lake. Ιt stands in an area with intense industrial activity and this increases the chances of pollutant inflow into the lake. The lake was studied for two complete seasonal circles aiming at the recording of the variability of its physicochemical characteristics in time. The parameters determined in the lake study were the pH and temperature in the field and in the laboratory, the ions Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+ F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-, HCO3-, dissolved organic carb ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17334
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17334
ND
17334
Εναλλακτικός τίτλος
Specification mechanisms of metals in natural water bodies
Συγγραφέας
Λύτρας, Ευθύμιος (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών. Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργίας και Τεχνολογία Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Τσέζος Μάριος
Χαλικιά Ηλιάννα
Αγατζίνη-Λεονάρδου Στυλιανή
Ζευγώλης Εμμανουήλ
Κέκος Δημήτριος
Πάνιας Δημήτριος
Παπασιώπη Νυμφοδώρα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Μηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Χαλκός ( Cu ); Νικέλιο; Κάδμιο ( Cd ); Χημικά είδη μετάλλων; Θερμοδυναμικό μοντέλο MINTEQA2
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
201 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)