Προβλεπόμενες (φυσιολογικές) τιμές της σπιρομέτρησης και της καμπύλης ροής/όγκου για τις ηλικίες 7 έως 15 ετών του ελληνικού πληθυσμού

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία προβλεπόμενων τιμών για τη σπιρομέτρηση και την καμπύλη ροής/όγκου για τον Ελληνικό πληθυσμό ηλικίας 7 έως 15 ετών. Από 1603 μαθητές δημοτικού και γυμνασίου που εξετάστηκαν, στην εργασία συμπεριελήφθηκαν 731 αγόρια και 657 κορίτσια. Τα παιδιά αυτά ήταν ασυμπτωματικά, δεν υπόφεραν από χρόνια ή οξεία αναπνευστική νόσο ούτε παρουσίαζαν κάποια άλλη κατάσταση που θα μπορούσε να επηρεάσει τις εξετάσεις πνευμονικής λειτουργίας και τέλος ήταν ικανά να συνεργασθούν και να πραγματοποιήσουν αποδεκτές προσπάθειες. Σε συμφωνία με την απογραφή του Ελληνικού πληθυσμού του 1981, 60% ήταν από αστικές περιοχές και 40% από μη-αστικές. Όλα τα παιδιά εξετάστηκαν σε όρθια θέση και χωρίς παπούτσια. Χρησιμοποιήσαμε κεφαλή πνευμοταχογράφου συνδεδεμένη ένα Χ/Υ καταγραφέα, τύπου LAM-15 FUCUNDA. Οι εξετάσεις FVC, FEV₁, FEV₁%/FVC. MMFR, PEF, MEF₇₅, MEF₅₀, MEF₂₅, μετρήθηκαν από το συγγραφέα με το χέρι από τις καμπύλες του Χ/Υ καταγραφέα. Η FVC υπολογιζόταν από την αποδεχ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study was designed to eliminate the lack of standard values for the spirometry, and the flow/volume curve in the greek population, age 7 to 15 years old. Of the 1603 elementary and high school students examined, 731 boys and 657 girls were included in the study. These children were asymptomatic, not suffering from chronic or acute respiratory diseases or any other condition that could affect the pulmonary function tests and were able to cooperate and perform acceptable efforts. 60% of the children were from urban areas and 40% from non urban areas according to the last greek census taken in 1981. All the children were examined standing and with bare feet. We used a pneumotachograph connected with an X/Y recorder, type lam-15 Fucunda. The FVC, FEV₁, FEV₁%/FVC. MMFR, PEF, MEF₇₅, MEF₅₀, MEF₂₅, tests were computed manually from the hard copy of the X/Y recorder by the author. The FVC was computed from the acceptable effort with the best value, the FEV₁, and the MMFR from the one with ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/1705
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/1705
ND
1705
Συγγραφέας
Λύχρος, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Αρχιμήδης)
Ημερομηνία
1990
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Κωνσταντόπουλος Σταύρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
99 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)