Υδρογεωλογικές συνθήκες λεκάνης Θραψάνου Ν. Ηρακλείου Κρήτης. Ρύπανση και μόλυνση των υπόγειων νερών

Περίληψη

Στη παρούσα διατριβή οι εργασίες που έγιναν, αποσκοπούσαν στο προσδιορισμό των υδρογεωλογικών και υδροχημικών συνθηκών που επικρατούν στην έκταση της λεκάνης Θραψανού, παράλληλα με την εξέταση του σημαντικού προβλήματος της ρύπανσης και μόλυνσης του υδατικού δυναμικού της, κυρίως του υπόγειου. Από την αξιολόγηση των στοιχείων της στρωματογραφικής διάρθρωσης των υφισταμένων γεωτρήσεων στην έκταση της λεκάνης, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της διεξαχθείσης έρευνας και μελέτης της περιοχής, μπορούν γενικά να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα: ■ η περιοχή αποτελεί λεκάνη τεταρτογενών αποθέσεων, η έκταση των οποίων καθορίζει και τα όριά της ■ στην υπόγεια υδροφορία της λεκάνης συμμετέχουν σε μεγάλο τμήμα της και νεογενείς σχηματισμοί, γεγονός που επιτρέπει τον διαχωρισμό του υδροφορέα της σε αμιγή και μεικτό ■ ο υδροφόρος ορίζοντας της λεκάνης σε όλη την έκτασή του είναι ελεύθερος και ενιαίος ■ το υδατοστεγανό υπόβαθρο στην έκταση του αμιγούς υδροφορέα στο ΒΑ/κό τμήμα αποτελεί το ημιμεταμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this treatise is the aquifer of the Hydrogeological basin of Thrapsano. Thrapsano is a plateau with average altitude +350m. It develops along the west and southwest foot of Lassithi Mountains (mountain chain of Dikti) and borders a plain land of nearly 52,000 stremmas (1 str = 1,000 m2); it is located about 35 km SE of the city of Heraklion. The basin of Thrapsano was created from the paleo-relief which was formed in the area during the great post-alpine orogenetic movements, especially in the period between the Lower Paleocene and the Lower Pleistocene. These movements created the big tectonic trench “Heraklion-Phaestos” at the greated area, part of which is the area of the survey. The paleo-relief in that area is due to the vertical movements (downward and upward) mainly of the big fault zones which cross the area of: a) Nipiditos-Kastelli-Hersonissos and b) the almost transversal fault zone to the precedent of Nipiditos-Xeniakos. The actions of these faults zones at t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17019
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17019
ND
17019
Εναλλακτικός τίτλος
Hydrological conditions of basin of Thrapsano Municipality Iraclio Crete. Pollution and contaminent of underground water
Συγγραφέας
Ανδρεάδης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Κουμαντάκης Ιωάννης
Μαρίνος Παύλος
Λέκκας Σπυρίδων
Κυρούσης Ιωάννης
Κουτσογιάννης Δημήτριος
Αλεξόπουλος Απόστολος
Λαμπράκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Φυσικογεωγραφικό πλαίσιο; Γεωμορφολογία; Γεωλογική δομή; Τεκτονική δομή; Υδρολογικές συνθήκες; Υδρολογικό ισοζύγιο; Πιεζομετρική επιφάνεια; Ελεύθερος υδροφόρος λεκάνης; Αμιγής υδροφορέας; Μεικτός υδροφορέας; Δοκιμαστικές αντλήσεις; Προσδιορισμός υδραυλικών παραμέτρων; Χρονολόγηση; Κίνηση υπόγειου νερού; Πηγές ρύπανσης; Πηγές μόλυνσης; Υδροχημικές συνθήκες; Οργανική ρύπανση; Κίνηση ρυπαντών; Βιοαυτοκαθαρισμός και ασταθεια του CaCO3 στο υπόγειο νερό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
211 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)