Η προγνωστική σημασία μιας νέας κλινικής βαθμολόγησης της εγκεφαλοπάθειας των νεογνών από περιγεννητική ασφυξία, σε συνδυασμό με τα ευρήματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης ήταν να διαπιστώσουμε την προγνωστική αξία της κλινικής εκτίμησης της εγκεφαλοπάθειας μετά περιγεννητική ασφυξία σε τελειόμηνα νεογνά με τη μέθοδο Fenichel, σε συνδυασμό με απεικονιστικές και άλλες εργαστηριακές παραμέτρους. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν 60 τελειόμηνα νεογνά με περιγεννητική ασφυξία. Αμέσως μετά τον τοκετό και για όσες μέρες διαρκούσε η νοσηλεία τους γινόταν κλινική εκτίμηση και κατάταξη της εγκεφαλοπάθειας σε ελαφρά, μέτρια (Α και Β) και βαριά. Η διάκριση της μέτριας μορφής εγκεφαλοπάθειας ανάλογα με τη διάρκεια των συμπτωμάτων σε τύπο Α και Β γίνεται για πρώτη φορά με τη δική μας μελέτη. Επίσης γινόταν εργαστηριακός έλεγχος που περιελάμβανε: μέτρηση των επιπέδων των τρανσαμινασών, της ουρίας, της κρεατινίνης και της CRP στον ορό, κυτταροχημική εξέταση του ΕΝΥ και γενική εξέταση ούρων μέσα στα 3 πρώτα 24ωρα της ζωής. Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα γινόταν σε ηλικία 15 ημερών - 2 μηνών, υπερηχογράφημα εγκεφάλου σε ηλικία 15-30 ημερών, αξονική τομογραφία εγκε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this study was to determine the prognostic value of the diagnosis of post asphyxial encephalopathy made on the basis of the clinical symptoms, based on a modification of the description of Fenichel, in combination with imaging and other laboratory examinations. We studied 60 full-term neonates with perinatal asphyxia. Immediately after delivery, and for the whole duration of their hospitalization, we clinically evaluated and determined the grade of severity of encephalopathy as mild, moderate (A and B) and severe. The differentiation of the moderate grade of encephalopathy, according to the duration of the symptoms into A and B, was made for the first time with our study. The laboratory evaluation of the neonates included determination of transaminase levels, urea, creatinine, serum CRP, cytological examination of the cerebrospinal fluid and urinalysis within the first 3 days of life. An electroencephalogram (EEG) was performed at the age between 15 days and 2 months, ul ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/1681
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/1681
ND
1681
Συγγραφέας
Καρακόλη, Άννα
Ημερομηνία
1991
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Παιονίδης Αλέξανδρος
Τσίκουλας Ιωάννης
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος
Καρπούζας Ιωάννης
Μπαλογιάννης Σταύρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
112 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)