Συγκριτική ανάλυση της πορείας των τεχνολογικών / επιστημονικών πάρκων στην Ελλάδα

Περίληψη

Ο ρόλος των τεχνολογικών / επιστημονικών πάρκων στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες έχει ενισχυθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών. Τα τεχνολογικά / επιστημονικά πάρκα έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια τα μέσα της δεκαετίας του '90 δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα βιβλιογραφικό και ερευνητικό κενό κυρίως στο επίπεδο της ανάλυσης της απόδοσης αυτών των νέων χώρων ανάπτυξης. Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της πορείας που ακολούθησαν τα ελληνικά τεχνολογικά / επιστημονικά πάρκα την τελευταία δεκαετία προκειμένου να επιτύχουν τους αρχικούς τους στόχους. Επίσης, πραγματοποιείται μια προσπάθεια να προσδιοριστούν οι παράγοντες που δημιουργούν ένα αποδοτικό σύστημα ανάλυσης και αξιολόγησης των ελληνικών τεχνολογικών / επιστημονικών πάρκων μέσω μιας εκτεταμένης επιτόπιας έρευνας (έρευνας πεδίου) σε τρία χαρακτηριστικά επιστημονικά / τεχνολογικά πάρκα της ελληνικής επικράτειας, και συγκεκριμένα: το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The role of technological / scientific parks in the developed and developing countries has been strengthened during the last two decades. Technological / scientific parks have been “imported” in Greece at the means of the decade of ' 90s, generating simultaneously a bibliographic and research void mainly in the level of analysis of attribution of these new spaces of growth. Object of the present doctoral thesis is the investigation of the course that followed the Greek technological /scientific parks the last decade in order to achieve their initial objectives. Also, an effort is realised to determine the factors that create an efficient system of analysis and evaluation of Greek technological /scientific parks through an extensive research (research of field on the spot) on three characteristic scientific/technological parks of Greek territory, and concretely: the Scientific Technological Park of Crete, the Technological Park of Thessaly and the Technological Cultural Park of Lavri ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/16742
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/16742
ND
16742
Εναλλακτικός τίτλος
Comparative analysis of the course of technological / scientific parks in Greece
Συγγραφέας
Δαρδαμάνη, Δήμητρα
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Κουρλιούρος Ηλίας
Κομνηνός Νικόλαος
Λεοντίδου Τριανταφυλλιά
Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος
Κορρές Γεώργιος
Τσομπάνογλου Γεώργιος
Ιωσηφίδης Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνολογικά Πάρκα; Επιστημονικά πάρκα; Καινοτομία; Έρευνα και ανάπτυξη; Μαθησιακή οικονομία; Μεταφορά τεχνολογίας; Συστήματα αξιολόγησης; Σύμπλεγμα καινοτομίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. ( 219 ; 254 σ. ), εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)