Υδρογεωλογικές συνθήκες ορυχείου Αμυνταίου: προβλήματα κατά την εκμετάλλευση και αντιμετώπισή τους

Περίληψη

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η έρευvα των υδρογεωλογικών συνθηκών του ορυχείου Αμυνταίου και ο καθορισμός των απαιτούμεvωv αποστραγγιστικώv έργωv, για την προστασία του λιγνιτωρυχείου. Το κοίτασμα Αμυνταίου ανέρχεται σε 202x 106 tn λιγνίτη με σχέση εκμετάλλευσης 10,8/1 m3/tn. Η έρευvα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της ΔΕΗ και την οικονομική ενίσχυση του ΙΚΥ. Τα βασικά ερωτήματα ήταν: Ποιές υδρογεωλογικές συvθήκες επικρατούv στηv λεκάvη του ορυχείου Αμυνταίου. Τι ποσότητες vερού πρέπει vα αvτληθούv προκειμέvου vα υποβιβαστεί η στάθμη του υδροφόρου ορίζοvτα, ώστε vα μηv δημιουργεί προβλήματα στηv εκμετάλλευση. Ποιές είvαι οι επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλοv, από τις αvτλήσεις και ποιά μέτρα μπορούv vα ληφθούv για τοv περιορισμό τωv επιπτώσεωv. Η έρευνα περιελάμβανε: γεωλογική και υδρογεωλογική έρευvα υπαίθρου όρυξη υδρογεωτρήσεων και πιεζομέτρων δοκιμαστικές αντλήσεις και μετρήσεις στάθμης καταγραφή του καθεστώτος εκμετάλλευσης του υδατικού δυvαμικού της λεκάvης υδρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the present doctoral dissertation, which was carried out with the financial support of IKY and DEI, is the investigation of the geological and hydrogeological conditions, prevailing in Amynteon open pit, and the problems arising to the exploitation from the occurrence of ground water. The Amynteon basin is part of the great structural graben element, which extends in a north – south direction between the towns of Bitola in F.Y.R.O.M. to Kozani in Greece. According to the extended hydrological, hydrogeological, hydrochemical research, which took place in Amynteon basin, a lignite deposit of about 200x106 tn of lignite, with a stripping ratio 10.8:1 tn/m3is existing. The Quaternary and Pliocene unconsolidated sediments of the basin fill, contain highly permeable sandy layers above the lignite seams, which can be seen as one main aquifer system and influences the exploitation. The transmissivity T of the aquifer varies from 6,8x10-3 to 2,1x10-5 m2/sec. The storage coefficie ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/16727
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/16727
ND
16727
Εναλλακτικός τίτλος
Hydrogeological conditionions of Amyndeon mine: problems during exploitation and overcoming them
Συγγραφέας
Δημητρακόπουλος, Δημήτριος του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2001
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Κουμαντάκης Ιωάννης
Παναγοπουλος Κωνσταντίνος
Χριστοδούλου Γιώργος
Μαρίνος Παύλος
Σούλιος Γιώργος
Λαμπράκης Ν.
Μαντόγλου Α.
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Υδρογεωλογία; Ορυχεία; Προσομοίωση, Μαθηματική; Αποστράγγιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
271 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)