Φωτο- και ραδιοαποθηκευμένη χημειοφωταύγεια. Διερέυνηση εφαρμογής της μεθόδου στη χημική δοσιμετρία και αναλυτική χημεία

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η σύνθεση νέων χημειοφωταυγών ενώσεων με χρήση φωτοχημικών ή ακτινοχημικών αντιδράσεων και η εφαρμογή της χημειοφωταύγειάς τους στην αναλυτική χημεία και χημική δοσιμετρία. Για το σκοπό αυτό, πάνω από 20 αζωαρωματικές ενώσεις, όπως ακριδίνες ή κινολίνες καθώς και η τρίτη αλλοτροπική μορφή του άνθρακα, το φουλερένιο Οβο, φωτολύθηκαν ή ραδιολύθηκαν και τα προϊόντα τους χρησιμοποιήθηκαν στις αντιδράσεις χημειοφωταύγειας. Η έναρξη των χημειοφωταυγών αντιδράσεων γίνεται με την προσθήκη ισχυρών βάσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ολικές φωτονιακές αποδόσεις και εντάσεις χημειοφωταύγειας των παραγώγων ακριδίνης εμφανίζονται 2 έως 3 τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές των κινολινών ή του φουλερενίου C60· Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι ενώ η παρουσία του οξυγόνου στις αντιδράσεις χημειοφωταύγειας είναι απαραίτητη, στις αντιδράσεις φωτόλυσης ή ραδιόλυσης οδηγεί σε μείωση των παραγόμενων προϊόντων και ακολούθως των σημάτων χημειοφωταύγειας. Ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this work was to synthesize novel chemiluminescent compounds using photochemical or radiochemical reactions and apply their chemiluminescence in analytical chemistry and radiation dosimetry. For this purpose, over 20 azaaromatic compounds, such as acridines or quinolines as well as the novel third allotropie form of carbon, fullerene C60, were photolyzed or radiolyzed and their products were used to chemiluminescence reactions. The light reactions were initiated using only strong bases such as hydrides or methanolic alkali hydroxides. It should be noted that the overall chemiluminescence quantum yields and intensities of the acridine derivatives appear to be 2-3 orders greater than that of quinolines or fullerene C60. At this point also should be noted that oxygen in contrast to chemiluminescence reactions, where is necessary, in photolysis or radiolysis reactions must be completely removed. The combined two successive reactions, photolysis or radiolysis and chemilumines ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/16701
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/16701
ND
16701
Εναλλακτικός τίτλος
Foto- and radiostorage chemiluminescence. Investigation of application of method in the chemical dosimetry and analytical chemistry
Συγγραφέας
Τριάντης, Θεόδωρος (Πατρώνυμο: Μάρκος)
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Δημοτίκαλη Δήμητρα
Χανδρίκος Ιωάννης
Θεοδώρου Θεόδωρος
Σπυρέλλης Νικόλαος
Μέρτης Κωνσταντίνος
Καλαντζοπούλου Φανή
Κουή Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Χημειοφωταύγεια; Φωτόλυση; Ραδιόλυση; Λουσιγενίνη; Κινολίνες; Αντιοξειδωτικά; Φουλλερένια; Ακριδίνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
199 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)