Ολοκληρωμένο σύστημα αναγνώρισης και βέλτιστης ρύθμισης της συμπεριφοράς και της αποτελεσματικότητας πλωτών κυματοθραυστών

Περίληψη

Στόχος της διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αναγνώρισης και βέλτιστης ρύθμισης της συμπεριφοράς και της αποτελεσματικότητας των Αγκυρωμένων Πλωτών Κυματοθραυστών (ΑΠΚ). Η βελτιστοποίηση αυτή επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους μέσω μεταβολής του ολικού διατεταμένου μήκους των καλωδιώσεων αγκύρωσης και λαμβάνοντας ως δεδομένα τις επιταχύνσεις του ΑΠΚ και την τρέχουσα κυματική συχνότητα. Η δυνατότητα ανάπτυξης του συστήματος καταδεικνύεται αριθμητικά μέσω μοντελοποίησης της συμπεριφοράς του ΑΠΚ, η οποία στηρίζεται στη συζευγμένη εφαρμογή (ανάπτυξη επαναληπτικής διαδικασίας σύζευξης) δύο αριθμητικών μοντέλων. Το πρώτο μοντέλο σχετίζεται με την 3D υδροδυναμική ανάλυση του πλωτού σώματος, ενώ το δεύτερο με τη στατική-δυναμική ανάλυση των καλωδιώσεων. Η δυσκαμψία και η συρτική απόσβεση των καλωδιώσεων υπολογίζονται κατόπιν εξαγωγής εξισώσεων. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η τροποποίηση του μήκους των καλωδιώσεων με ταυτόχρονη μεταβολή του βυθίσματο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is the development of an integrated system for the identification and optimization of the performance of Moored Floating Breakwaters (MFB). This optimization is achieved, during their operation, through the modification of the total upstretched length of the mooring lines and by taking as inputs the accelerations of the MFB and the current wave frequency. The feasibility of developing the system is demonstrated numerically through the modelling of the performance of the MFB, which is based on the numerical models. The first model is related to 3D hydrodynamic analysis of the floating body, while the second one includes the static-dynamic analysis of the mooring lines. The stiffness and the drag damping of the mooring lines are calculated according to equations that are derived in this thesis. The results demonstrate that the modification of the length of the mooring lines with a simultaneous modification of the draft of the floating body results to the change ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15573
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15573
ND
15573
Εναλλακτικός τίτλος
An integrated system for identification and optimization of the performance of floating breakwaters
Συγγραφέας
Λουκογεωργάκη, Ευαγγελία (Πατρώνυμο: Πολύδωρος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Αγγελίδης Δημοσθένης
Κουτίτας Χριστόφορος
Μανώλης Γεώργιος
Πετρίδης Βασίλειος
Αναγνωστόπουλος Πέτρος
Γκανούλης Ιάκωβος
Μέμος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Πλωτοί κυματοθραύστες; Καλωδιώσεις αγκύρωσης; Υδροδυναμική συμπεριφορά; Αποτελεσματικότητα; Αναγνώριση κατάστασης συστήματος; Δίκτυα, Νευρωνικά; Βελτιστοποίηση; Θαλάσσια έργα; Λιμενικά έργα; Παράκτια μηχανική; Πρότυπα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
568 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)