Ανάπτυξη νέων καταλυτικών συστημάτων και διεργασιών με σκοπό την απομάκρυνση των θειούχων συστατικών της νάφθας για την παραγωγή περιβαλλοντικής βενζίνης

Περίληψη

Οι πρόσφατες περιβαλλοντικές νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλουν στα διυλιστήρια να μειώσουν το ποσοστό θείου στη βενζίνη στο όριο των 10ppm έως το έτος 2009. Σε ένα ολοκληρωμένο διυλιστήριο η μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης (Fluid Catalytic Cracking, FCC) συμβάλλει στο 30-40%κ.ο. της συνολικά παραγόμενης εμπορικής βενζίνης και στο 90% του θείου αυτής. Για τον λόγο αυτό, σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώνονται στη βελτιστοποίηση ήδη υπαρχουσών και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μείωσης του θείου στη βενζίνη FCC. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία σχεδιασμού και σύνθεσης νέων καταλυτικών συστημάτων εμφανίζεται ιδιαίτερα ελκυστική για την μείωση του θείου της βενζίνης κατά την διάρκεια της διεργασίας FCC (in situ), λόγω της οικονομικότητας και της ευελιξίας που δύναται να προσφέρει στα διυλιστήρια. Βασικό στόχο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την μείωση του θείου στη βενζίνη κατά την διάρκεια τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Recent environmental legislations established by the the European Union require from the refineries to reduce sulfur in gasoline to 10ppm till the year 2009. In an entire refinery the Fluid Catalytic Cracking (FCC) contributes with more than 30-40%vol. to the total gasoline production and more than 90%wt to the gasoline total sulfur content. For that reason important scientific effort is devoted to optimize the already existed or develop new technologies for reducing the sulfur of the FCC gasoline. Recently, the technology of tailoring new catalytic systems appears attractive for sulfur reduction of gasoline during the FCC process due its rapid development, the economic advantages and the flexibility that may provide to the refineries. The basic aim of the present PhD thesis was the investigation of the parameters that affect the sulfur reduction during the FCC process. For this purpose experimental units and apparatus and novel experimental procedures were developed for the evaluation ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15353
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15353
ND
15353
Εναλλακτικός τίτλος
Development of new catalytic materials and processes for the decomposition of sulfur compounds in naphtha and the production of environmental gasoline
Συγγραφέας
Βάλλα, Ιουλία του Απόστολος
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Τεχνολογιών. Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βασσάλος Ιάκωβος
Λεμονίδου Αγγελική
Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος
Στουκίδης Μιχαήλ
Σακελλαρόπουλος Γεώργιος
Νταουτίδης Πρόδρομος
Κόταλη Αντιγόνη
Παπαγιαννάκος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αποθείωση; Μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης; Μείωση θείου βενζίνης; Θειοφαίνιο; Βενζοθειοφαίνιο; Αλκυλοθειοφαίνια; Απενεργοποίηση καταλυτών; Κινητική αντιδράσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
278 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)