Η ανάπτυξη του ορεινού χώρου: το παράδειγμα εφαρμογής της Αράχωβας

Περίληψη

Η διατριβή αυτή θέτει ως βασικό στόχο τη ανάλυση του ρόλου του τουρισμού στην ανάπτυξη του ορεινού χώρου. Εξετάζεται ο ελληνικός ορεινός χώρος υπό το πρίσμα μιας συνδυασμένης τομεακής και χωρικής προσέγγισης, ερευνώνται τα στοιχεία που συντέλεσαν στην περιθωριοποίησή του, αλλά και οι μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του. Αναλύονται οι αλλαγές που ο τουρισμός προκαλεί στις χωρικές δομές μιας ορεινής περιοχής, εντοπίζονται οι παράμετροι και οι μηχανισμοί που οδηγούν στις αλλαγές αυτές και οι οποίοι, υπό προϋποθέσεις, συμβάλουν στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών αξιοποιώντας τις τυχόν ιδιαιτερότητες αυτών. Ως περίπτωση μελέτης επιλέγεται η Αράχωβα, όπου εξετάζονται οι αλλαγές που η τουριστική ανάπτυξη προκάλεσε στην ίδια και στην ευρύτερη περιοχής της.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

L’objectif de cette these est l’analyse du role dont le tourisme peut avoir au developpement des regions montagneuses. A travers une approche horizontale, qui combine a la fois une dimension sectorielle et spatiale, sont examines les elements qui ont participe a la marginalisation de l’espace montagneux hellenique, ainsi que les mecanismes qui ont contribue a son developpement. Ils sont analyses les mutations que le tourisme peut provoquer aux structures spatiales d’une region montagneuse, ils sont identifies les parametres et les mecanismes qui conduisent a ces changements, et qui souvent contribuent au developpement de la montagne en mettant en valeur leurs particularites. Autant qu’etude de cas a ete choisi Arachova, a travers laquelle sont examines les changements que le developpement touristique a provoque sur elle meme et sur sa region avoisinante.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15205
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15205
ND
15205
Εναλλακτικός τίτλος
Le developpement des regions montagneuses: l' etude de cas d' Arachova
Συγγραφέας
Γουργιώτης, Ανέστης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Κοκκώσης Χάρης
Μπεριάτος Ηλίας
Δέφνερ Αλέξιος-Μιχαήλ
Τσάρτας Πάρης
Κότιος Άγγελος
Οικονόμου Δημήτρης
Χριστοπούλου Όλγα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ορεινοί χώροι; Χωρικές δομές; Ροές; Ανάπτυξη, Τουριστική; Χωρική ισότητα; Παραθεριστικές κατοικίες; Πόλοι ανάπτυξης; Αράχωβα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
403 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)