Εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα. Η διαμόρφωση της παιδαγωγικής σκέψης κατά το 19ο αιώνα

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να μελετηθούν οι απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών-παιδαγωγών και των διανοουμένων για το χρονικό διάστημα 1839-1881 μέσα από τα εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά περιοδικά αυτής της περιόδου -ενώ παράλληλα αποτυπώνεται και η εκπαιδευτική πράξη, η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με τις παραπάνω απόψεις-, να εντοπιστούν τα στάδια διαμόρφωσης της παιδαγωγικής σκέψης και να παρουσιαστούν οι προσπάθειες για τη συγκρότηση της παιδαγωγικής επιστήμης στο ελληνικό κράτος. Όλες οι επιστήμες στην Ελλάδα συγκροτούνται αυτή την περίοδο και η παιδαγωγική επιστήμη δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει εξαίρεση ούτε είναι αποκομμένη από το γενικότερο πολιτικό-οικονομικό-ιδεολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο αυτής της εποχής της συγκρότησης και οργάνωσης ουσιαστικά του ελληνικού κράτους, της διαμόρφωσης και διατύπωσης των συστατικών της ιδεολογίας του. Είναι μια περίοδος ρευστότητας, σύγχυσης κάποιες φορές, έντονων ιδεολογικών διεργασιών και γενικότερα αναζητήσεων. Μέσα σε αυτό κλίμα ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the current thesis, there has been an attempt to study the ideas of the Greek educators-pedagogues as well as the intellectuals during 1839-1881, throughout the educational-pedagogic journals of that period -since at the same time the educational act is depicted, which is strongly connected with the above ideas. Moreover, the stages of the configuration of the pedagogic thought are being detected and the effort of the constitution of the pedagogic science in the Greek state is presented. All the fields of science are formed at this period in Greece with the pedagogic science not being an exception, neither being cut off of the general political-economical-ideological-cultural frame of that period, the constitution and organization of the Greek state, and the formation and depiction of the substitutes of its ideology. It is a period of fluidity, sometimes confusion, intense ideological processes and general search. The journals, which are studied, are located in the atmosphere descri ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14999
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14999
ND
14999
Εναλλακτικός τίτλος
Educational ans pedagogic journals in Greece. The configuration of pedagogic thought in the 19th century
Συγγραφέας
Χασεκίδου-Μάρκου, Θεοδώρα (Πατρώνυμο: Θεοχάρης)
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα
Τερζής Νικόλαος
Χατζηδήμου Δημήτριος
Παπαναούμ Ζωή
Μπίκος Κωνσταντίνος
Μπονίδης Κυριάκος
Παπαδοπούλου-Αϊναλίδου Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Νεοελληνικός Διαφωτισμός; Αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας; Ελληνικά εκπαιδευτικά περιοδικά; Ελληνικά παιδαγωγικά περιοδικά; Ελληνική παιδαγωγική θεωρία; Παιδαγωγικές απόψεις; Έλληνες παιδαγωγοί; Έλληνες εκπαιδευτικοί; Ελληνικός νεοανθρωπισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
391 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)