Μορφολογικές και λειτουργικές καρδιακές προσαρμογές αθλητών πετοσφαίρισης υψηλού επιπέδου κατά τον ετήσιο προπονητικό κύκλο τους

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη των ανατομικών και λει­τουργικών καρδιακών προσαρμογών, καθώς και της αερόβιας ικανότητας και της καρδιακής δραστηριότητας του παρασυμπαθητικού νευρικού συ­στή­ματος αθλητών πετοσφαίρισης υψηλού επιπέδου κατά τον ετήσιο προ­πο­νητικό κύκλο τους. Η μελέτη έγινε σε 12 επαγγελματίες άρρενες αθλη­τές, ηλικίας 24,0+4,9 ετών, ομάδας Α΄ Εθνικής κατηγορίας της Θεσσα­λονίκης. Όλοι οι αθλητές υποβλήθηκαν σε ανθρωπομετρικές εξετάσεις, λιπο­μέτρηση, σπιρομέτρηση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερη­χοκαρ­διογρά­φημα, δοκιμασία κόπωσης και εργοσπιρομέτρηση, προσδιο­ρισμό γαλα­κτι­κού οξέος ηρεμίας και μέγιστης κόπωσης και συνεχή 24ωρη καταγραφή του καρδιακού ρυθμού. Οι πιο σημαντικοί δείκτες που κατά­γρά­φηκαν από τις δοκιμασίες ήταν το ύψος και το βάρος, το επί τοις εκατό σωματικό λίπος (ΣΛ), η ζωτική χωρητικότητα (VC), η δυναμική ζωτική χωρητικότητα (FVC), η καρδιακή συχνότητα ηρεμίας (ΚΣ), ο τελοδια­στολικός όγκος της αριστερής κοιλίας (EDV), η μάζα της αριστερής κοι­λί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this work was to study the anatomical and functional adaptations of the heart, as well as the aerobic capacity and the cardiac parasympathetic nervous system’s activity of elite volleyball athletes during their annual training season. The study was performed on 12 professional male athletes aged 24.0+4.9 years. They all were members of a first national division team. All athletes were submitted to anthropometric measurements, fat estimation, spirometry, electrocardiogram, echocardiogram, treadmill exercise testing, ergospirometry, measurement of blood lactate, and ambulatory continuous recording of the heart rate. The most important indicators that were recorded from the tests were height, body fat (%), vital capacity, forced vital capacity, resting and maximal heart rate, end-diastolic volume of the left ventricle, left ventricle mass, % EF, VO2max, exercise duration, maximal lactate and heart rate variability (HRV). All the tests were performed before the beginning of the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14963
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14963
ND
14963
Εναλλακτικός τίτλος
Anatomical and functional adaptations of the heart of elite volley ball athletes during their annual training season
Συγγραφέας
Χαριτωνίδης, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τομέας Ιατρικής της Άθλησης
Εξεταστική επιτροπή
Δεληγιάννης Αστέριος
Κοτζαμανίδης Χρήστος
Μούγιος Βασίλειος
Φαχαντίδου-Τσιλιγκιρόγλου Άννα
Μυλωνάς Αργύριος
Ζάκκας Αθανάσιος
Κουίδη Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Πετοσφαίριση; Καρδιοαναπνευστικός προσαρμογός; Αυτόνομο νευρικό σύστημα; Διακοπή άσκησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
109 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)