Επί μεθόδων στατιστικής συπερασματολογίας με χρήση της εμπειρικής χαρακτηριστικής συνάρτησης

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η αναλυτική και αριθμητική μελέτη ορισμένων μεθόδων Στατιστικής Συμπερασματολογίας που χρησιμοποιούν την εμπειρική χαρακτηριστική συνάρτηση (εχσ). Στο Κεφάλαιο Ι εισάγουμε την χαρακτηριστική συνάρτηση και την εχσ και αναφέρουμε ορισμένες βασικές τους ιδιότητες. Κατόπιν κάνουμε μία σύντομη αναδρομή στο ιστορικό των εφαρμογών της εχσ στην Στατιστική Συμπερασματολογία και περιγράφουμε συνοπτικά το περιεχόμενο του πρωτότυπου μέρους που περιλαμβάνεται στα Κεφάλαια II ως IV. Το Κεφάλαιο II περιέχει την αναλυτική και αριθμητική μελέτη μίας εκτιμήτριας στην οποία χρησιμοποιούνται οι πολικές συντεταγμένες της εχσ υπολογισμένες σε πεπερασμένο αριθμό σημείων. Αποδεικνύεται η ασυμπτωτική κανονικότητα και μελετάται η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης εκτιμήτριας στη βάση ασυμπτωτικών αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων σε πεπερασμένα δείγματα. Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν μερικά αρκετά γνωστά συμμετρικά πρότυπα, τα οποία είναι χρήσιμα στην εφαρμοσμένη έρευ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the present dissertation is the analytic and numerical investigation of certain procedures of Statistical Inference which use the empirical characteristic function (ecf). In Chapter I we introduce the characteristic function and the ecf and go through some of their important properties. We then provide an intoduction to the history of the applications of the ecf in Statistical Inference and a quick description of the original material in this dissertation which is included in Chapters II to IV. Chapter II contains an analytic and numerical investigation of the behavior of an estimator in which the polar coordinates of the ecf are calculated at a finite number of points. Asymptotic normality is proved and the efficiency of the proposed estimator is investigated based on asymptotic results and results from finite samples. These results pertain to some well known symmetric models which are useful in applied research and for which the standard methods of estimation are not e ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/1494
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/1494
ND
1494
Εναλλακτικός τίτλος
On methods of statistical inference with the use of the empirical characteristic function
Συγγραφέας
Μεϊντάνης, Σίμος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
1990
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Γενικό
Εξεταστική επιτροπή
Κουτρουβέλης Ιωάννης
Μάρκελλος Βασίλειος
Σύψας Παναγιώτης
Κακούλος Θεόφιλος
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Έλεγχοι καλής προσαρμογής; Εμπειρική χαρακτηριστική συνάρτηση; Μη παραμετρική εκτίμηση; Παραμετρική εκτίμηση; Χαρακτηριστική συνάρτηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
212 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)