Μελέτη της διεπιφάνειας ηλεκτρολυτικού διαλύματος / στερεών με βιολογικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον

Περίληψη

Ο υδροξυαπατίτης {Ca5(PO4)3OH, HAP}, ο οποίος είναι θερμοδυναμικά η σταθερότερη κρυσταλλική φάση του φωσφορικού ασβεστίου, αποτελεί το βασικό ανόργανο συστατικό των σκληρών ιστών των ανώτερων θηλαστικών και ως εκ τούτου είναι ένα πολύ καλό βιοσυμβατό υλικό. Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων διαφόρων βιομορίων με την επιφάνεια του ΗΑΡ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συστήματα, στα οποία βιολογικά υγρά έρχονται σε επαφή με σκληρούς ιστούς. Έχει παρατηρηθεί ότι κάποιες σιελογόνες πρωτεϊνες ή/και πεπτίδια, όταν προσροφώνται στην επιφάνεια του ΗΑΡ παρεμποδίζουν ή επιταχύνουν την κρυσταλλική ανάπτυξή του. Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκαν αρχικά οι οξεο-βασικές ιδιότητες του συνθετικού ΗΑΡ υπό μορφή αιωρήματος, το οποίο βρίσκεται σε επαφή με ηλεκτρολυτικό διάλυμα KNO3 στους 25 oC, με τη μέθοδο ποτενσιομετρικών τιτλοδοτήσεων και με μετρήσεις ηλεκτροφορητικής κινητικότητας. Κατά τη διάρκεια της τιτλοδότησης, μια μικρή ποσότητα από το κυρίως διάλυμα αφαιρείται κάθε 0.5 μονάδα pH και αναλύεται για φω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Hydroxyapatite {Ca5(PO4)3OH, HAP}, which is the thermodynamically most stable crystalline phase of calcium phosphate, is known to be a highly biocompatible material. Hard tissues of higher mammals including bone, dentin, and dental enamel are natural composites that contain hydroxyapatite (or a similar mineral), bound with proteins, other organic materials and water. The interaction of biomolecules with the surface of HAP is of great importance in systems where biological fluids are in contact with hard tissues. Proteins and/or peptides strongly adsorbed on HAP have been implicated in the mineralization of hard tissues, in some cases as accelerators, while in others as inhibitors. The acid-base properties of synthetically prepared and well-characterized hydroxyapatite (HAP) in contact with KNO3 solutions were investigated at 25 oC, through potentiometric titrations, ζ potential measurements and surface complex modeling. Aliquots of suspension were withdrawn every 0.5 pH unit during the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14798
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14798
ND
14798
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the interface electrolyte solution/solid with technological and biological interest
Συγγραφέας
Σκαρτσίλα, Κυριακή (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Τμήμα Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σπανός Νικόλαος
Κουτσούκος Πέτρος
Λυκουργιώτης Αλέξιος
Καραϊσκάκης Γεώργιος
Ντάλλας Ευάγγελος
Κλεπετσάνης Παύλος
Λάνταβος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Βιομηχανική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Υδροξυαπατίτης; Ρευματικό δυναμικό; Ρόφηση φωσφοσερίνης; Εκρόφηση φωσφοσερίνης; Ποτενσιομετρικές τιτλοδοτήσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
137 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)