Επίδραση καλλιεργητικών πρακτικών στο έδαφος και στην ποικιλότητα της χλωρίδας συμβατικών και οργανικών αμπελώνων

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η πιθανή επίδραση του οργανικού και συμβατικού καλλιεργητικού συστήματος στην αειφορική διαχείριση και παραγωγική ικανότητα του εδάφους, στην ποικιλότητα της χλωρίδας και στην αποικοδόμηση των φυτικών υπολειμμάτων αμπελιού (Vitis vinifera L.) σε αμπελώνες. Ο πειραματισμός έγινε σε οργανικούς και συμβατικούς αμπελώνες της Β. Ελλάδας και διήρκεσε 2 έτη. Οι οργανικές καλλιεργητικές πρακτικές περιλάμβαναν την προσθήκη κοπριάς και την κατεργασία ως πρακτική ζιζανιοκτονίας, ενώ οι συμβατικές καλλιεργητικές πρακτικές την εφαρμογή ανόργανων λιπασμάτων και συνθετικών ζιζανιοκτόνων. Προσδιορίστηκαν φυσικές ιδιότητες (κατανομή μεγέθους συσσωματωμάτων, σταθερότητα συσσωματωμάτων στη διαβροχή, διασπορά αργίλου, ολικό πορώδες, υδατοχωρητικότητα, αεροχωρητικότητα και φαινομενική πυκνότητα), χημικές ιδιότητες (οργανική ουσία, ολικό Ν, ΝΟ3-, Olsen P, pH, CaCO3, ανταλλάξιμα κατιόντα K+, Na+, Ca++ και Mg++, Ειδική Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, υδατοδιαλυτά ιόντα K+, Na+, Ca++, M ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Soil sustainable management and soil fertility, weed species diversity and decomposition of grapevine (Vitis vinifera L.) residues were studied in organic and conventional vineyards in northern Greece, over a period of 2 years. Organic soil management practices included the addition of cattle manure and the use of tillage for weed control. Conventional soil management practices included the addition of synthetic fertilizers and the use of herbicides for weed control. Soil physical properties (aggregation, aggregate stability, clay dispersion, total porosity, water-holding capacity, air-holding capacity, bulk density), chemical properties (organic matter, total N, ΝΟ3-, Olsen P, pH, CaCO3, exchangeable cations K+, Na+, Ca++ and Mg++, Electrical Conductivity, water-soluble ions K+, Na+, Ca++, Mg++, NO3- Cl-, HCO3-, and CO32-, Cation Exchange Capacity), biological properties (microbial respiration rate) and nutrient concentrations in grapevine tissues (tissue analysis) were measured. Weed ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14760
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14760
ND
14760
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of cultivation practices on soil and plant species diversity of conventional and organic vineyards
Συγγραφέας
Νικολαΐδου, Άννα (Πατρώνυμο: Ευθύμιος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονική
Εξεταστική επιτροπή
Καλμπουρτζή Κυριακή
Βερέσογλου Δημήτριος
Κωστοπούλου Σοφία
Παυλάτου Αθηνά
Νικολάου Νικόλαος
Παπαναστάσης Βασίλειος
Αλιφραγκής Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Αποικοδόμηση; Φυσικές ιδιότητες εδάφους; Χημικές ιδιότητες εδάφους; Βιολογικές ιδιότητες εδάφους; Ποικιλότητα χλωρίδας; Οργανική γεωργία; Συμβατική γεωργία; Αμπέλια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
145 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)