Γενετική ανάλυση της αναπαραγωγικής απομόνωσης σε τεχνητούς πληθυσμούς της Drosophila melanogaster

Περίληψη

Χρησιμοποιώντας τεχνητούς πληθυσμούς Drosophila melanogaster, που δημιουργήθηκαν στο εργαστήριό μας το 1975 από κοινούς γονείς και που διατηρούνται από τότε κάτω από διαφορετικές οικολογικές συνθήκες, επιχειρήθηκε μια πολυπαραγοντική μελέτη της ειδογενετικής θεωρίας, η οποία χωρίστηκε σε τρία στάδια: 1.(i) Ερευνήθηκαν οι αναπαραγωγικοί απομονωτικοί μηχανισμοί σε δύο επίπεδα: α) Στη μελέτη των προσυζευκτικών απομονωτικών μηχανισμών (φυλετική απομόνωση) και β) στη μελέτη των μετασυζευκτικών απομονωτικών μηχανισμών(στειρότητα, γονιμότητα, διάρκεια εκκόλαψης και διάρκεια ζωής). (ii) Ακολούθησε η μελέτη της γενετικής διαφοροποίησης με την εξέταση πυρηνικών γενετικών τόπων με τη χρήση ηλεκτροφορήσεων αγαρόζης και ενός πρωτεϊνικού γονιδίου του μιτοχονδριακού DNA, της υπομονάδας 5 της αφυδρογονάσης του NADH (ND5). (iii) Τέλος ερευνήθηκε η επίδραση του ενδοπαρασίτου Wolbachia με εξέταση συγκεκριμένων τύπων διασταυρώσεων όπως: α) μολυσμένου x μη μολυσμένου, μελετώντας την φυλετική απομόνωση, σε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Drosophila melanogaster cage populations which originated from a common gene pool, subjected to different environmental conditions (since 1975), were used to study the speciation theory on a multifactorial ground separated into three stages: 1.(i) An investigation was carried out on the mechanisms controlling reproductive isolation at two levels. a) The study of premating isolation mechanisms (sexual isolation) and b) the study of post mating mechanisms (hybrid sterility, fertility, hatch and life duration). (ii) The investigation of the genetic structure of the populations followed with the examination of enzymic systems using starch gel electrophoresis and of a mitochondrial gene (ND5). (iii) Finally, the effect the endosymbiont Wolbachia was investigated using three specific types of cross: a) infected x non infected, by investigating sexual isolation at different time levels b) infected x infected and c) non infected x non infected. 2. (i) In regards to the reproductive isolation ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14568
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14568
Εναλλακτικός τίτλος
Genetic analysis of reproductive isolation on Drosophila melanogaster cage populations
Συγγραφέας
Κούκου, Αικατερίνη Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης. Εργαστήριο Γενετικής
Εξεταστική επιτροπή
Αλαχιώτης Σταμάτης
Δημόπουλος Νικόλαος
Γιαννόπουλος Γεώργιος
Μπουρτζής Κωνσταντίνος
Στεφάνου Γεωργία
Κίλιας Γεώργιος
Σταμάτης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ειδογένεση; Αναπαραγωγική απομόνωση; Προσυζευκτικοί απομονωτικοί μηχανισμοί; Μετασυζευκτικοί απομονωτικοί μηχανισμοί; Ενδοπαράσιτο wolbachia
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
171 σ., εικ.