Περιβαλλοντική γεωχημική μελέτη του Σαρωνικού κόλπου

Περίληψη

H περιβαλλοντική και γεωχημική μελέτη των ιζημάτων του Σαρωνικού κόλπου είχε ως σκοπό τον καθορισμό της προέλευσης των ιχνοστοιχείων και των υδρογονανθράκων καθώς και του τρόπου ενσωμάτωσής τους στα ιζήματα. Επίσης, μελετήθηκαν οι γεωχημικές διεργασίες που πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο περιβάλλον, καταγράφηκαν τα επίπεδα ρύπανσης των ιζημάτων του κόλπου και εκτιμήθηκε ο βαθμός τοξικότητάς τους. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων συλλέχθηκαν επιφανειακά ιζήματα από ένα δίκτυο συνολικά 15 σταθμών στον Σαρωνικό κόλπο, κατά τη διάρκεια 5 ωκεανογραφικών πλόων. Στα δείγματα των ιζημάτων προσδιορίστηκαν: η κοκκομετρία τους, η περιεκτικότητά τους σε οργανικό άνθρακα και ανθρακικό ασβέστιο, καθώς και οι συγκεντρώσεις ορισμένων υδρογονανθράκων και ιχνοστοιχείων. Οι υδρογονάνθρακες που προσδιορίστηκαν ήταν οι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες (το σύνολό τους, καθώς και το «μη διαχωρισμένο σύνθετο μίγμα», τα κανονικά αλκάνια με 14 έως 35 άτομα άνθρακα, τα «ισοπρενοειδή» αλκάνια και ορισμένα οπάνι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The environmental study of the Saronikos gulf was based on the investigation of the organic and inorganic geochemistry of the gulf sediments.Surface sediments were collected from 15 sampling stations during 5 oceanographic cruises. Analyses of sediments included determinations of granulometry, organic carbon, calcium carbonate, hydrocarbon and trace element concentrations. The hydrocarbons analysed were aliphatic compounds (their sum, the unresolved complex mixture - UCM, the n-alkanes with 14-25 carbon atoms, the “isoprenoids” alkanes and some hopanes) and 24 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Hydrocarbon analysis performed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Twenty trace elements were determined in sediments, namely Co, Cr, As, Fe, Sb, Ba, U, Sc, Th, Rb, Cs, Ta, Hf, La, Sm, Tb, Yb, Ce, Eu and Lu. Metal determinations were carried out by neutron activation analysis.The field and laboratory study revealed the following:The Elefsis bay is highly influenced by organic p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14199
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14199
ND
14199
Εναλλακτικός τίτλος
Environmental geochemical study of Saronikos gulf
Συγγραφέας
Σκληβάγκου, Ευγενία (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2003
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βαρνάβας Σωτήριος
Μπάρλος Κλεομένης
Πηλίδης Γεώργιος
Κουτσούκος Πέτρος
Σκούλος Μιχαήλ
Αγγελίδης Μιχαήλ
Βουδρίας Ευάγγελος
Λέξεις-κλειδιά
Σαρωνικός κόλπος; Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες; Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες; Ιχνοστοιχεία; Ιζήματα; Παραγοντική ανάλυση; Κριτήρια ποιότητας ιζημάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
290 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)