ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΟΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (CT- 6) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (OGTT) ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία έγινε σύγκριση μεταξύ τών καμπύλων ανοχής στή γλυκόζη (OGTT) καί της γλυκοζοαιμοσφαιρίνης (G-Hb) σέ 64 άτομα από τά οποία τά 27 μέ φυσιολογική καί τά 37 μέ παθολογική καμπύλη γλυκόζης, μέ σκοπό τήν πιθανή χρησιμοποίηση της G-Hb γιά τήν διάγνωση καί τήν παρακολούθηση τοϋ διαβήτη. Ή G-Hb μετρήθηκε χρωματογραφικώς καί ήλεκτροφορητικώς. Ή σύγκριση τών δύο μεθόδων έδειξε ότι ή χρωματογραφία είναι προτιμότερη γιά λόγους οικονομίας, ταχύτητας, ακριβείας καί έπαναληψιμότητας. Ή σύγκριση τών OGTT μεταξύ τών φυσιολογικών ανδρών καί γυναικών δέν παρουσίασε σημαντική διαφορά. Σέ 17 διαβητικούς ασθενείς έχορηγεϊτο έπί τρεις εβδομάδες άναστολεύς της α-γλυκοζιτάσης σέ μιά προσπάθεια περιορισμού της αφομοίωσης των υδατανθράκων άπό τό έντερο. Σέ αντίθεση μέ τόν σημαντικό περιορισμό τών επιπέδων της γλυκόζης μετά τήν θεραπεία, ή μεταβολή της G-Hb υπήρξε ασήμαντη, οφειλόμενη στον μικρό χρόνο της θεραπείας σέ σχέση μέ τόν χρόνο ζωής τών έρυθροκυττάρων. Ή μεταβολή της G-Hb στά διάφορα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present study G-Hb determination were carried out parallel to glucose tolerance test (OGTT) in a group of 64 subjects, of both sexes, 27 of which were healthy, normal individuals whilst 37 were diabetics with a pathological glucose tolerance test. Our aim was to try and prove whether G-Hb could be used as an Index for the diagnosis and follow up in cases of diabetes. G-Hb measurements were performed by column chromatography and by electrophoresis where chromatography was proved to be the method of choice because of its accuracy, low cost, reproducibility and because it is less time consuming. The difference of OGTT values amongst the normal males and females was insignificant. An inhibitor of a-glucosidase, acarbose, was given to the diabetic patients for a period of three weeks in order to inhibit the intestinal absorption of carbohydrates. It is worth mentioning that although there was a significant fall of glucose levels after the treatment, the changes of G-Hb values were no ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/0016
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/0016
ND
0016
Εναλλακτικός τίτλος
COMPARATIVE STUDY OF GLYCOSOHEMOGLOBIN (CT-HB) AND ORAL GLUCOSE TOLERANCE TEST (OGTT) IN NORMAL AND ABNORMAL CONDITIONS
Συγγραφέας
ΧΑΒΙΑΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ Νικόλαος
Ημερομηνία
1986
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
ΣΕΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
ΓΛΥΚΟΖΟΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ; Καμπύλη γλυκόζης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
-1