Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Περίληψη

Τά επίπεδα της αλκαλικής φωσφατάσης, της γ-νλουταμυλτρανσπεπτιδάσης της 5' νουκλεοτιδάσης, της φωσφορεξοζουσομεράσης , του καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου ορού μετρήθηκαν σέ 256 "Ελληνες καρκινοπαθείς άνδρες γυναίκες μέ σκοπό νά αξιολογηθεί ή χρησιμότητα του προσδιορισμού των στή διάγνωση τοϋ καρκίνου και στην παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου. Τά αποτελέσματα δείχνουν ότι στίς περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει σημαντική αύξηση της φωσφοεξοζοϊσομεράσης. Τά επίπεδα των αλλων βιοχημικών παραμέτρων κυμάνθηκαν ανάλογα μέ τήν εντόπιση του όγκου και τή βαρύτητα τής κατάστασης. Στίς περιπτώσεις πού έγιναν περισσότερες από μία σειρά μετρήσεων οι μεταβολές των τιμών αντικατόπτριζαν τήν κατάσταση του ασθενούς και τήν πρόγνωση τής νόσου. 'Επίσης, σέ κάθε κατηγορία καρκίνου πού εξετάσθηκε φαίνεται ότι υπάρχει και διαφορετικό σχήμα μεταβολών των τιμών τών 5 παραμέτρων. Ό περιορισμένος όμως αριθμός τών περιπτώσεων μας σέ ώρισμένα είδη καρκίνου μας καθιστά επιφυλακτικούς γιά τήν παραπάνω παρατήρηση.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Alkaline phosphatase, phosphohexosoisomerase, gamma-glutamyl transpeptidase, 5'-nucleotidase, and carcinoembryonic antigen were determined in 256 cancer patients in order to evaluate their significance in diagnosis and patient monitoring. Our results indicate that in most cases there is a marked increase of phosphohexosoisomerase. The levels of the other biochemical parameters varied according to tumour localization and the severity of the patient's condition. In follow-up cases tPTey reflected response to treatment and suggested the prognosis of the disease. Our results also indicate that the values obtained for these five parameters follow a distinct pattern for each category of tumour. However, the limited number of cases in some categories does not permit us to be assertive.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/0013
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/0013
ND
0013
Εναλλακτικός τίτλος
IMPORTANCE OF THE DETERMINATION OF FIVE BIOCHEMICAL PARAMETERS TO THE CANCER'S STUDY
Συγγραφέας
Σωροκιάδου-Ζερβού, Δομνίκη (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
1986
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
ΣΕΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
S-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ; ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΤΡΑΤΑΣΗ; Βιοχημικές παράμετροι; Γ-ΓΛΟΝΤΑΜΟΛ ΤΡΑΝΣΠΤΩΤΙΔΑΣΗ; Καρκινοεμβρυικό αντιγόνο (CEA); ΦΩΣΦΟΕΞΟΓΟΙΣΟΜΕΡΑΣΗ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
-1
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)