Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Επιστημονικό πεδίο" : Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:
Ταξινόμηση ανά:
Σε σειρά:
Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2023Decision-making model for investments in renewable energy: satisfaction level and the attitude of investors and relevant stakeholdersΚαρασμανάκη, Ευαγγελία Χ. 
2023The impact of climate variability and natural/anthropogenic depositions on the oxygen distribution of the Mediterranean SeaΜαυροπούλου, Αποστολία-Μαρία Β. 
2023Performance evaluation of the WRF model for short -and long- term studies over EuropeΣτεργίου, Ιωάννης Δ.
2023Διερεύνηση της συμπεριφοράς και του επιπέδου συνειδητοποίησης των ατόμων στην πρόληψη δημιουργίας στερεών αστικών αποβλήτων, με έμφαση στο ρεύμα των αποβλήτων τροφίμωνΚρητικού, Θεοδώρα Ε.
2023Mineral mapping with the application of machine learning techniques on data from passive sensors and interferometric coherence on data from active satellite sensorsΤομπολίδη, Αθανασία-Μαρία Σ.
2023Φυσικό-χημικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των αιωρούμενων σωματιδίων: σχετιζόμενες πηγές διαφορετικής κλίμακας: επιπτώσεις στη δημόσια υγείαΧεριστανίδης, Σταύρος Π.
2023Ο ρόλος του αστικού σχεδιασμού στη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη δημόσια υγείαΑλεξανδροπούλου, Αλεξάνδρα Π.
2023Η συμπεριφορά των μαργαϊκών γεωυλικών και των υλικών του αποδομημένου φλύσχη στην εκδήλωση εκτεταμένων κατολισθήσεωνΑναγνωστοπούλου, Σοφία Χ.
2023Water quality assessment in Greek lakes by using remote sensing and statistical modellingΜαρκογιάννη, Βασιλική Β.
2022Διερεύνηση παραμέτρων που διαμορφώνουν την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών αυτο-ίασης στα τσιμεντοειδή υλικάΑσπιώτης, Κωνσταντίνος Μ.
2022Αποτύπωση και μοντελοποίηση της γεωμορφολογίας και των διεργασιών της παράκτιας ζώνης μέσω επίγειου τρισδιάστατου σαρωτή και τεχνικών ανάλυσης εδάφουςΠανάγου, Θεόδωρος Γ.
2022Στοχαστικοί αλγόριθμοι και ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων φυσικών καταστροφών - γεωκινδύνωνΚροκίδης, Σπυρίδων Γ. 
2022Προσδιορισμός της ποιότητας του εσωτερικού αέρα σε μικροπεριβάλλοντα και οι επιπτώσεις αυτής στην ανθρώπινη υγείαΝέζης, Ιωάννης Α.
2022Assessing the health state of arboreal vegetation in urban, rural, and natural ecosystems, using non-destructive phenotypic techniques: implications for conservation and managementΙωάννης, Ζευγώλης Γ. 
2022Ασαφή υβριδικά μοντέλα για την ανάλυση και αξιολόγηση ακραίων υδρολογικών φαινομένωνΠαπαδόπουλος, Χριστόφορος Α.
2022Εκπαιδευτική έρευνα στη διδακτική του μαθήματος Γεωλογία: Γεωγραφία στη Μέση Εκπαίδευση και πρόταση διδασκαλίαςΒλάχου-Βλαχοπούλου, Αγγελική Γ. 
2022Μελέτη των πεδίων ανάμειξης γλυκού με αλμυρό νερό με βάση φυσικοχημικές παραμέτρουςΒρυώνης, Παναγιώτης Α.
2022Ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων στην παράκτια ζώνηΠατέρα, Αναστασία Α.
2022Contribution to the study of the impacts of climate in Greek viticulture: trends in grape production, wine quality, challenges, perspectives and uncertaintiesΚουφός, Γεώργιος Χ.
2022Contribution to the study of the parameters that control the seismic motion on surface geological formations: experimental and theoretical approach based on ARGONET, Greek and French earthquake recordsΓρένδας, Ιωάννης Α.