Επίδραση τεχνολογιών αντιρρύπανσης και νέων καυσίμων στις εκπομπές ρύπων από τη ναυτιλία

Περίληψη

Η ναυτιλία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διακίνηση εμπορευμάτων παγκοσμίως και θεωρείται ο πιο αποδοτικός τρόπος μεταφοράς, όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά μεταφορικό έργο. Κύριο μειονέκτημα της ναυτιλίας αποτελούν οι σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη συμβάλλοντας έτσι στην κλιματική αλλαγή, καθώς και άλλων επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ρύπων. Προκειμένου να συμμορφωθεί με τους φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, η ναυτιλία έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Οι τεχνικές λύσεις περιλαμβάνουν τη μετάβαση από τα παραδοσιακά καύσιμα στα εναλλακτικά με μικρή περιεκτικότητα σε άνθρακα (μεθανόλη) ή με πλήρη απουσία άνθρακα (αμμωνία). Μια ακόμη τεχνική λύση είναι η εγκατάσταση τεχνολογιών αντιρρύπανσης στα πλοία για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, όπως οι τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Shipping plays a critical role in global trade and is considered the most efficient mode of transport in terms of carbon emissions per transport work. The drawback of this activity is the significant releases of climate relevant species, as well as other harmful pollutants with effects on human health and the environment. As a reaction to the established ambitious targets to address the environmental challenges and the increasingly stringent emissions regulatory framework, the shipping industry has been strongly investing in developing technical solutions to meet environmental targets. These technical solutions mainly include the shift from traditional marine fuels to low-carbon alternatives (methanol) or zero-carbon options (ammonia). Another approach involves the installation of emission control technologies in ships to reduce carbon emissions, such as on-board carbon capture and storage systems, scrubbers to limit sulphur oxides and selective catalytic reduction systems to reduce ni ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2024)
DOI
10.12681/eadd/56982
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56982
ND
56982
Εναλλακτικός τίτλος
Impact assessment of emission control technologies and new marine fuels on shipping emissions
Συγγραφέας
Γρηγοριάδης, Αχιλλέας (Πατρώνυμο: Χρυσόστομος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής
Εξεταστική επιτροπή
Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Κολτσάκης Γρηγόριος
Κάλφας Ανέστης
Καρέλλας Σωτήριος
Καλλίγερος Σταμάτιος
Βλαχοκώστας Χρίστος
Λυρίδης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Θερμοδυναμική
Λέξεις-κλειδιά
Πλυντρίδες; Συντελεστές εκπομπής; Εναλλακτικά καύσιμα; Σωματίδια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.