Διαταραχές αναπνοής στον ύπνο σε νεαρούς ενήλικες, ηλικίας 18-25 ετών

Περίληψη

Εισαγωγή: Η ημερήσια υπνηλία είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου αποφρακτικής άπνοιας κατά τον ύπνο (Σ.Α.Α.Υ ). Το Σ.Α.Α.Υ αποτελεί ένα πρόβλημα υγείας το οποίο υπολογίζεται στο 3 έως 7% των ενηλίκων ανδρών και στο 2 έως 5% των ενηλίκων γυναικών και έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Τον Δεκέμβριο του 2019 ένα νέο στέλεχος κορονοϊού εμφανίστηκε προκαλώντας την πανδημία COVID-19 και λόγω της εξέλιξης, εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα. Η καραντίνα είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής αλλά και στην κοινωνική, οικονομική και ψυχολογικήκατάσταση του πληθυσμού. Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ειδικά σε νεαρούς ενήλικες. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας Εργασίας είναι να διαπιστωθεί η επίπτωση της ημερήσιας υπνηλίας, σχετιζόμενη με το Σ.Α.Α.Υ, σε νέους, ηλικίας 18-25 ετών. Στα πλαίσια της εργασίας θα μελετηθεί και η επίπτωση άλλων καταστάσεων στο σύνδρομο όπως: η καπνιστική συνήθεια, το αυξημένο σωματι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: Daytime sleepiness is one of the main characteristics of the obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). OSAS is a health problem that is estimated at 3 to 7% of adult men and 2 to 5% of adult women and has significant effects on the patients' quality of life. In December 2019 a new strain of coronavirus caused the COVID-19 pandemic and due to its development, restrictive measures were implemented. The quarantine resulted in significant changes in the lifestyle but also in the social, economic and psychological condition of the population. However, its long-term effects have not yet been specified, especially in young adults. Purpose: The purpose of this Work is to determine the incidence of daytime sleepiness, related to OSAS, in young people, aged 18-25. Part of the work will study the impact of other conditions on the syndrome, such as: the smoking habit, increased body weight, body measurements, diseases of the respiratory system and it will determine how well the popula ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2026)
DOI
10.12681/eadd/56950
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56950
ND
56950
Εναλλακτικός τίτλος
Sleep-related breathing disorders in young adults aged 18-25
Συγγραφέας
Μπαρμπούζας, Αργύριος (Πατρώνυμο: Ελευθέριος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Πνευμονολογική
Εξεταστική επιτροπή
Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος
Δανιήλ Ζωή
Μάλλη Φωτεινή
Χατζόγλου Χρυσή
Μπονώτης Κωνσταντίνος
Κώτσιου Ουρανία
Φραδέλος Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, γενικά
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιδημιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου; Ημερήσια υπνηλία; COVID-19; Καραντίνα; Νέοι ενήλικες; Τρόπος ζωής; Ύπνος; Κάπνισμα; Γεύματα; Σωματική δραστηριότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.