Κυκλική οικονομία και διαχείριση βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων: εφαρμογές στον αγροδιατροφικό τομέα

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται θέματα όπως η κυκλική οικονομία και η αειφορία για τις αγροδιατροφικές αλυσίδες. Αποτελείται από 8 κεφάλαια. Αρχικά, αναλύονται κάποιες βασικές έννοιες και ιδέες οι οποίες θα συζητηθούν, καθώς και η μεθοδολογία και τα εργαλεία της διατριβής. Στην συνέχεια, σχεδιάζεται ένα πλαίσιο λήψης αποφάσεων για υιοθέτηση κυκλικών πρακτικών στον αγροδιατροφικό κλάδο, ενώ επιλέγεται και προσαρμόζεται δείκτης κυκλικότητας για τις αγροδιατροφικές αλυσίδες. Στην συνέχεια ακολουθεί ο επανασχεδιασμός της αλυσίδας της κονσέρβας του ροδάκινου με σκοπό την αξιοποίηση των αποβλήτων του πυρήνα για την παραγωγή ενέργειας και παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας, η οποία αξιολογείται αξιοποιώντας οικονομικούς δείκτες, υλοποιώντας ανάλυση κύκλου ζωής για την περιβαλλοντική αξιολόγηση, καθώς και την ανάλυση της επίδρασης των λύσεων στην κοινωνία όσων αφορά την ανθρώπινη υγεία καθώς και την ενδυνάμωση του εισοδήματος μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας δυσμενέστερης οικον ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis deals with issues such as the circular economy and sustainability for agrifood supply chains. It consists of 8 chapters. First, some basic concepts and ideas are analyzed which will be discussed, as well as the methodology and tools of the thesis. Subsequently, a decision-making framework for the adoption of circular practices in the agri-food sector is designed, while a circularity index for agri-food chains is selected and adapted. This is followed by the redesign of the peach canning chain in order to utilize peach stone waste for energy production and production of added value products, which is evaluated using economic indicators, implementing life cycle analysis for environmental assessment, as well as the analysis of impact of solutions on society in terms of human health as well as strengthening the income of economically disadvantaged stakeholders of the supply chain. Next comes the redesign of the dairy supply chain. In particular, an initial design of th ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2026)
DOI
10.12681/eadd/56932
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56932
ND
56932
Εναλλακτικός τίτλος
Circular economy and sustainable supply chain management: the case of the agrifood sector
Συγγραφέας
Παρασκευοπούλου, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Στέφανος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Βλάχος Δημήτριος
Αρσένος Γεώργιος
Βλαχοκώστας Χρίστος
Τριχάκης Νικόλαος
Παναγιωτίδου Σοφία
Αχίλλας Χαρίσιος
Τσολάκης Ναούμ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Μηχανολογική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Κυκλική οικονομία; Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας αγροδιατροφικού τομέα; Αειφορία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.