Διερεύνηση της διακύμανσης της ενεργότητας και κατανομής μεγέθους ραδιενεργών ιχνηθετών στο ατμοσφαιρικό αερόλυμα

Περίληψη

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή βασίζεται στην ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων και συγκεκριμένα δειγμάτων ατμοσφαιρικού αερολύματος όπως αυτά συλλέχθηκαν από τον σταθμό μέτρησης ποιότητας ατμοσφαιρικού αερολύματος του Εργαστηρίου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», με στόχο τον προσδιορισμό των περιεχόμενων σε αυτά ραδιενεργών ισοτόπων. Για τον προσδιορισμό των ραδιενεργών ισοτόπων εφαρμόσθηκαν φασματοσκοπικές τεχνικές – κυρίως τεχνικές γ-φασματοσκοπικής ανάλυσης. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την κατανομή των σωματιδίων του ατμοσφαιρικού αερολύματος, με την προτίμηση ισοτόπων στο να επικάθονται σε ορισμένο εύρος μεγεθών αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και με την κίνηση αερίων μαζών. Ακόμα, μελετήθηκε η επίδραση διάφορων περιβαλλοντικών παραμέτρων (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση κλπ) στα σωματίδια του ατμοσφαιρικού αερολύματος. Τέλος μελετήθηκαν και τα ισότοπα τα οποία εκπέμπονται στο ατμοσφαιρικό αερόλυμα σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This Thesis is based on the analysis of environmental samples and specifically atmospheric aerosol samples such as those collected from the atmospheric aerosol quality measurement station of the Environmental Radioactivity Laboratory of NCSR "Demokritos", targeting to the determination of the radioactive isotopes contained in them. For the determination of radioactive isotopes, spectroscopic techniques were applied – mainly γ-spectroscopic analysis. From the results of the analyses, important conclusions emerged regarding the distribution of atmospheric aerosol particles, with the preference of isotopes to settle in a certain range of suspended particle sizes and also with the movement of air masses. Furthermore, the effect of various environmental parameters (temperature, relative humidity, atmospheric pressure, etc.) on the atmospheric aerosol was studied. Finally, the isotopes emitted into the atmospheric aerosol in the cases of biomass burning and transport of African dust were als ...
περισσότερα
Η διατριβή αυτή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη ηλεκτρονικά
DOI
10.12681/eadd/56931
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56931
ND
56931
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of variation in activity and size distribution of radioactive tracers in atmospheric aerosol
Συγγραφέας
Δαλάκα, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αναγνωστάκης Μάριος
Ελευθεριάδης Κωνσταντίνος
Πετρόπουλος Νικόλαος
Ιωαννίδου Αλεξάνδρα
Κλούβας Αλέξανδρος
Ρούνη Παναγιώτα
Σταματελάτος Ίων
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Περιβαλλοντική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Κατανομή μεγεθών; Ατμοσφαιρικό αερόλυμα; Ραδιενεργός ιχνηθέτης; Ραδιενεργό κάλιο-40; γ- φασματομετρία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.