Προσομοίωση μεθόδων σφαιροβολής και ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου αξιολόγησης της επίδρασής τους σε μηχανικά μέρη βαρέων οχημάτων, με μεταβαλλόμενες ιδιότητες

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή, παρουσιάζεται μια νέα προσέγγιση, βασισμένη στα Πεπερασμένα Στοιχεία, προσομοίωσης κατεργασίας της σφαιροβολής επιφανειών υπό προένταση. Πρόκειται για μια βελτιωμένη εκδοχή της συμβατικής σφαιροβολής , η οποία χρησιμοποιείται στα πλαίσια της βελτίωσης της διάρκειας ζωής φυλλοειδών (καμπτικών) ελατηρίων. Η συγκεκριμένη υπολογιστική προσέγγιση αποτελείται από δύο χωριστά μοντέλα Πεπερασμένων Στοιχείων, ένα σε δύο (2) διαστάσεις και ένα σε τρείς (3), κάθε ένα ικανό να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση της επιφάνειας μετά τη κατεργασία, όσον αφορά τις εναπομένουσες τάσεις και την τραχύτητα επιφάνειας. Τα εν λόγω μοντέλα ενσωματώνουν τις ελαστοπλαστικές ιδιότητες των σφαιριδίων και του υπό κατεργασία κατασκευαστικού στοιχείου, τη στοχαστική φύση των σφαιριδίων που χρησιμοποιούνται σε πραγματικές βιομηχανικές εφαρμογές μεγάλου μεγέθους καθώς και τις διαβαθμισμένες μηχανικές ιδιότητες επιφάνειας, Οι εν λόγω μηχανικές ιδιότητες επιφανείας προσδιορίστηκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present dissertation, a new Finite Element modeling approach is introduced for Stress Shot Peening, an enhanced version of Shot Peening widely used for fatigue life enhancement in leaf springs and many other engineering components. The approach consists of two separate Finite Element models, a 2-Dimensional and a 3-Dimensional, each one capable of providing valuable information on the surface state after the process, regarding residual stresses and surface roughness. The models incorporate the elastoplastic mechanical properties of both the shots and the part, the stochastic size nature of peening particles and degraded surface properties. These surface properties were determined using a series of nanoindentation and micro-hardness measurements. The approach is experimentally validated for both Shot and Stress Shot peening cases, providing a comprehensive overview of the process, including parametrical studies on the influence of shot size, peening velocity, applied prestress le ...
περισσότερα
Η διατριβή αυτή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη ηλεκτρονικά
DOI
10.12681/eadd/56918
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56918
ND
56918
Εναλλακτικός τίτλος
Shot peening simulation, and development of numerical model, validating its effect on structural parts of heavy vehicles, with layered material properties
Συγγραφέας
Γάκιας, Χρήστος (Πατρώνυμο: Λάμπρος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Σαββαΐδης Γεώργιος
Μάλλιαρης Γεώργιος
Σαββαΐδης Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Νικόλαος
Σκορδάρης Γεώργιος
Στεργιούδη Φανή
Γιαγκόπουλος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Μηχανολογική μηχανική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Μηχανολογια οχημάτων
Λέξεις-κλειδιά
Σφαιροβολή υπό προένταση; Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων; Νανοδιεισδύσεις; Εναπομένουσες τάσεις; Φυλλοειδή παραβολικά ελατήρια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.