Προσδιορισμός του κινδύνου πλημμυρών στα χειμαρρικά ρεύματα του Στρυμονικού κόλπου, με τη χρήση αντίστοιχων μοντέλων και νέων τεχνολογιών

Περίληψη

Οι επιπτώσεις των πλημμυρών σε πολλές περιοχές του κόσμου είναι πολλαπλές, σε ανθρώπινες ζωές, σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και σε οικολογικό επίπεδο. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση και την εξέλιξη των πλημμυρών είναι γνωστοί (κλίμα, ανάγλυφο, γεωλογικό υπόθεμα, χρήσεις γης, ανθρωπογενείς επεμβάσεις), αλλά ο προσδιορισμός τους δεν είναι πάντα εύκολος. Αν και η πλήρης πρόβλεψη και αποτροπή των πλημμυρών είναι δύσκολη, οι καταστροφικές τους συνέπειες μπορούν να μετριαστούν με την κατασκευή κατάλληλων έργων. Όμως, απαιτούνται αξιόπιστα δεδομένα για μεγάλη χρονική περίοδο, όπως είναι οι πλημμυρικές αιχμές, ο συνολικός όγκος απορροής, η εκτίμηση διαφόρων μεταβλητών στη λεκάνη απορροής, μετρήσεις πεδίου κ.α. προκειμένου να προχωρήσει ο αποτελεσματικός σχεδιασμός, οικονομικά βιώσιμων συστημάτων ανάσχεσης των πλημμυρών. Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στη μελέτη χειμάρρων που βρίσκονται σε μικρού και μετρίου μεγέθους λεκάνες απορροής και αποσκοπεί στη δημιουργία ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The impact of floods in many parts of the world is manifold, in terms of human lives, socio-economic and ecological level. The factors that influence the occurrence and evolution of floods are well known (climate, topography, geological background, land use, anthropogenic interventions), but their identification is not always an easy task. Although full prediction and prevention of floods is difficult, their devastating consequences can be mitigated by the construction of appropriate works. However, reliable data over a long period of time, such as flood peaks, total runoff volume, estimation of various variables in the watershed scale, field measurements, etc. are required to proceed with the effective design of economically viable flood control systems. This PhD thesis focuses on the study of streams located in small and medium sized catchments and aims to create flood risk maps for the worst-case flood events. The analysis was carried out using return periods of 50, 100, 200, 500 an ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2026)
DOI
10.12681/eadd/56906
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56906
ND
56906
Εναλλακτικός τίτλος
Determination of flood risk in the torrents of Strymonikos gulf, using corresponding models and new technologies
Συγγραφέας
Κυρκενίδης, Χρήστος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων. Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Όγκων
Εξεταστική επιτροπή
Σαπουντζής Μάριος
Μυρωνίδης Δημήτριος
Λουκάς Αθανάσιος
Στάθης Δημήτριος
Γεωργίου Πανταζής
Καρπούζος Δημήτριος
Παπαϊωάννου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Επιστήμη των υδάτων
Λέξεις-κλειδιά
Πλημμυρική επικινδυνότητα; Ξαφνική πλημμύρα; Υδρολογική προσομοίωση; Υδραυλική προσομοίωση; Όμβρια καμπύλη; Χάρτες πλημμυρικού κινδύνου; Χείμαρροι Στρυμονικού κόλπου; Μονοδιάστατη προσέγγιση; Δισδιάστατη προσέγγιση; HEC-HMS; HEC-RAS
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.