Σύνθεση νανο-μετακαολίνη μέσω μηχανικής ενεργοποίησης για την παραγωγή κονιαμάτων με προηγμένες ιδιότητες

Περίληψη

Ο καολίνης είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο βιομηχανικό ορυκτό το οποίο παρουσιάζει σημαντικές ιδιότητες, μερικές από τις οποίες είναι η χημική αδράνεια, η δυνατότητα δημιουργίας αιωρημάτων, το χαμηλό κόστος παραγωγής κ.α. Προϊόν της θερμικής κατεργασίας του καολίνη, σε θερμοκρασία υψηλότερη από 450οC, είναι ο μετακαολίνης, ένα άμορφο υλικό το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξημένη ποζολανικότητα. Για το λόγο αυτό, ο μετακαολίνης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο υλικό στο σκυρόδεμα ενισχύοντας έτσι τις μηχανικές του ιδιότητες και κυρίως την ανθεκτικότητα και την αντοχή του. Τα τελευταία χρόνια, το επιστημονικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην, πολλά υποσχόμενη, χρήση των νάνο σωματιδίων (<10nm) σε ποικίλες εφαρμογές. Τα υλικά που ανήκουν σε αυτή την τάξη μεγέθους παρουσιάζουν ιδιαίτερα βελτιωμένες ιδιότητες συγκριτικά με τα αντίστοιχα υλικά ίδιας χημικής σύστασης αλλά μεγαλύτερου μεγέθους. Σήμερα, το μέγεθος των κόκκων του μετακαολίνη μπορεί να μειωθεί στην νάνο κλίμακα όταν υποστεί λει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Kaolin is a widely used industrial mineral which is characterized by essential properties such as chemical inertness, easy dispersion, low production costs, etc. After heat treatment at temperatures higher than 450oC, kaolin is transformed to metakaolin, an amorphous material with increased pozzolanic activity. For this reason, metakaolin is used as an additive in concrete applications enhancing its mechanical properties and mainly, its durability.  Nowadays, scientific interest is focused on the promising use of nanoparticles (<10nm) in a variety of applications. Materials belongs to this size range have particularly improved properties in comparison with the materials of the same chemical composition but with normal particle size. Metakaolin is feasible to obtain nano structure using a ball milling method at appropriate speed and duration conditions. Nanotechnology is already applied in the concrete industry leading to the production of advanced materials with innovative properties. ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2025)
DOI
10.12681/eadd/56893
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56893
ND
56893
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis of nanometakaolin through mechanical activation for the production of mortars with advanced properties
Συγγραφέας
Κοσμίδη, Δήμητρα (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών. Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Εξεταστική επιτροπή
Ταξιάρχου Μαρία
Τσακαλάκης Κωνσταντίνος
Μπαδογιάννης Ευστράτιος
Περράκη Μαρία
Κακάλη Γλυκερία
Νομικός Παύλος
Τσακιρίδης Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΝανοτεχνολογία ➨ Νανοϋλικά
Λέξεις-κλειδιά
Νανοτεχνολογία; Μηχανική ενεργοποιήση; Καολίνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.