Συσχέτιση ομφαλοπλακουντιακών ανωμαλιών που αναγνωρίζονται κατά τον προγεννητικό υπερηχογραφικό έλεγχο με την πιθανότητα γέννησης μικρών για την ηλικία κύησης νεογνών

Περίληψη

Σκοπός: Ο πλακούντας και ο ομφάλιος λώρος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ομαλή πορεία της εγκυμοσύνης, καθώς ρυθμίζουν τη μεταφορά ουσιών από και προς το έμβρυο. Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η πιθανή επίδραση ορισμένων ομφαλοπλακουντιακών ανωμαλιών που αναγνωρίζονται κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο δευτέρου και τρίτου τριμήνου στο περιγεννητικό αποτέλεσμα. Υλικά και μέθοδος: Πρόκειται για μία προοπτική, πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2021 και 2024 στη Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με έδρα το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και δύο συνεργαζόμενα εξειδικευμένα κέντρα προγεννητικού ελέγχου και αφορούσε γυναίκες με μονήρεις κυήσεις μεταξύ 20+0- 23+6 και 30+0- 36+6 εβδομάδων. Οι ανωμαλίες που μελετήθηκαν ήταν η μονήρης ομφαλική αρτηρία (MOA), η υμενώδης και περιφερική πρόσφυση του ομφάλιου λώρου, ο προδρομικός πλακούντας, ο δίλοβος πλακούντας ή παραπλακούντας ή επικουρικός λοβός και ο πλάγιος ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objective: Placenta and umbilical cord represent major contributors of fetal well-being, as they supply the fetus with oxygen and nutrients and they regulate many endocrine, immune, and physiological functions. The main goal of this study was to investigate the impact of several umbilico-placental abnormalities detected in the second and third trimester ultrasound on perinatal outcome. Materials and Method: This is a prospective, multicenter, observational study conducted between 2021 and 2024 at the 3rd Department of Obstetrics and Gynecology of Aristotle University of Thessaloniki, at Ippokrateion Hospital and two private clinics of antenatal ultrasound scans. The study included women with singleton gestations between 20+0- 23+6 and 30+0- 036+6 weeks. The investigated anomalies were isolated single umbilical artery (SUA), marginal and velamentous cord insertion (MCI and VCI), placenta previa, bilobed, succenturiate and lateral placenta. The main outcome was delivery of small-for-gest ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56891
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56891
ND
56891
Εναλλακτικός τίτλος
Association of umbilicoplacental abnormalities detected in the antenatal sonographic examination with the incidence of small for gestational age neonates
Συγγραφέας
Γκιουλέκα, Σόνια (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Γ' Μαιευτική και Γυναικολογική Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης
Εξεταστική επιτροπή
Δαγκλής Θεμιστοκλής
Αθανασιάδης Απόστολος
Μαμόπουλος Απόστολος
Δανιηλίδης Άγγελος
Καλογιαννίδης Ιωάννης
Παπανικολάου Ευάγγελος
Τσακιρίδης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Μαιευτική και Γυναικολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μονήρης ομφαλική αρτηρία; Υμενώδης και περιφερική πρόσφυση ομφάλιο λώρου; Δίλοβος πλακούντας; Πλάγιος πλακούντας; Προδρομικός πλακούντας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.