Η χρήση πρωτοκόλλων χαμηλής δόσης ακτινοβολίας στην υπολογιστική τομογραφία για την διάγνωση και παρακολούθηση πνευμονικών λοιμώξεων σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες

Περίληψη

Η έρευνα στοχεύει στην αξιολόγηση της διαγνωστικής απόδοσης της Υπολογιστικής Τομογραφίας θώρακος χαμηλής δόσης (LDCCT) στην ανίχνευση πνευμονικών λοιμώξεων σε ουδετεροπενικούς ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες. Κινούμενη από τις ανησυχίες για την έκθεση σε ακτινοβολία σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που υποβάλλονται σε τομογραφίες θώρακος με κανονική δόση ακτινοβολίας (SDCCT), η έρευνα διερευνά αν η LDCCT, με μειωμένη ακτινοβολία και αλγόριθμους μείωσης θορύβου, μπορεί να ταιριάξει την SDCCT στην ποιότητα της εικόνας και την διαγνωστική ακρίβεια. Συμμετέχοντας 164 ουδετεροπενικοί ασθενείς με 256 τομογραφίες, η μελέτη εξετάζει συγκεκριμένα ακτινολογικά κριτήρια που σχετίζονται με πνευμονικές λοιμώξεις. Οι ερευνητές ανέλυσαν αντικειμενικές παραμέτρους (όπως ο θόρυβος της εικόνας και τα επίπεδα εξασθένησης), υποκειμενικές αξιολογήσεις (ποιότητα εικόνας, θόρυβος και τεχνουργήματα), και διαγνωστική απόδοση. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μείωση της δόσης ακτινοβολίας κατά 52,7% με την LDCCT αλλά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research aims to evaluate the diagnostic performance of low-dose chest CT (LDCCT) in detecting pulmonary infections in neutropenic patients with hematologic malignancies. Driven by concerns over radiation exposure in high-risk patients undergoing standard chest CT scans (SDCCT), the research investigates whether LDCCT, with reduced radiation and noise reduction algorithms, matches SDCCT in image quality and diagnostic accuracy. Involving 164 neutropenic patients with 256 CT exams, the study scrutinizes specific radiological criteria linked to pulmonary infections. The researchers analyzed objective parameters (such as image noise and attenuation levels), subjective evaluations (image quality, noise, and artifacts), and diagnostic performance. The findings reveal a 52.7% reduction in radiation dose with LDCCT but a lower diagnostic performance, especially in detecting consolidation and ground glass opacities. The authors caution against relying solely on LDCCT for initial assessment ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56877
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56877
ND
56877
Εναλλακτικός τίτλος
The use of low-dose chest computed tomography for the diagnosis and monitoring of pulmonary infections in patients with hematologic malignancies
Συγγραφέας
Αγαδάκος, Ευθύμιος (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κουτουλίδης Βασίλειος
Βουλγαρέλης Μιχαήλ
Σύψας Νικόλαος
Μουλοπούλου Λία-Ευαγγελία
Σεϊμένης Ιωάννης
Σαμάρκος Μιχαήλ
Πανουργιά Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Αιματολογία
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Ραδιολογία, Πυρηνική ιατρική και Απεικονιστική
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτόκολλο ΥΤ χαμηλής δόσης; Πρωτόκολλο ΥΤ τυπικής δόσης; Πνευμονικές λοιμώξεις; Ουδετεροπενικοί ασθενείς; Αιματολογικές κακοήθειες; Δόση ακτινοβολίας; Αλγόριθμοι μείωσης θορύβου υπολογιστικής τομογραφίας; Διαγνωστική απόδοση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.