Η συνταγματική ταυτότητα των κρατών μελών υπό το φως του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι συνταγματικές ταυτότητες έχουν έρθει στο προσκήνιο τόσο της πολιτικής όσο και του δικαίου. Η ιδέα της κατοχύρωσης του σεβασμού της συνταγματικής ταυτότητας στο ανώτερο δυνατό επίπεδο έκανε την πρώτη εμφάνισή της στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εκδοχή αυτής που υιοθετήθηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992, προκειμένου σταδιακά να προσλάβει την πληρέστερα επεξεργασμένη μορφή της με τη Συνθήκη της Λισαβόνας του 2007. Τα ανώτατα δικαστήρια των κρατών μελών ακολούθησαν και άρχισαν να επικαλούνται τις συνταγματικές τους ταυτότητες σε μία προσπάθεια να υπεραμυνθούν εκείνων των ιδιόμορφων χαρακτηριστικών των εννόμων τους τάξεων απέναντι σε ανατρεπτικές αποφάσεις που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτών των παραδοχών, προσπάθησα σε όλη την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την παρούσα διατριβή να διαμορφώσω τις βάσεις για μια ολοκληρωμένη θεωρία δικαστικού ελέγχου της συνταγματικής ταυτότητας στο επίπεδο της Ένωσης που θα ήταν ικανή ν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Over the last couple of decades, constitutional identities have gained momentum, not only in politics, but also in law. The idea of raising identity respect to a foundational level made its debut appearance by way of a provision in the Treaty on European Union in the version put into force by the 1992 Treaty of Maastricht to receive its most elaborate formulation by the 2007 Treaty of Lisbon. The Member States’ supreme courts followed suit and started appealing to their constitutional identities in an effort to defend what they idiosyncratically perceived as their deepest jurisprudential sensitivities against intrusive policies advanced by the European Union. It is against these background assumptions that I have struggled throughout the entire research done for the present thesis to come up with a comprehensive theory of judicial identity review at the level of the European Union that could be powerful enough to settle any identity disputes between the EU and the Member States. Before ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2026)
DOI
10.12681/eadd/56875
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56875
ND
56875
Εναλλακτικός τίτλος
The member states' constitutional identities in light of EU law
Συγγραφέας
Δημητριάδης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Γεραπετρίτης Γεώργιος
Ηλιάδου Αικατερίνη
Παπασπύρου Νικόλαος
Αντωνίου Θεοδώρα
Περάκης Εμμανουήλ
Χρήστου Βασιλική
Σημαντήρας Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Συνταγματικό δίκαιο; Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης; Φεντεραλισμός; Συνταγματική ταυτότητα; Μηχανισμός ελέγχου; Δίκαιο και θρησκεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.