Δίκαιο και θάλασσα στο Βυζάντιο: νομικές και ιστορικές μαρτυρίες για το θαλάσσιο περιβάλλον και την εκμετάλλευσή του (8ος-12ος αι.)

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζονται το θαλάσσιο περιβάλλον και η εκμετάλλευσή του με βάση τις νομοθετικές διατάξεις σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες των σύγχρονων ιστορικών και χρονογράφων από τον 8ο έως και τον 12ο αιώνα. Το πρώτο μέρος πραγματεύεται το θαλάσσιο περιβάλλον. Αρχικά παρουσιάζεται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τον αιγιαλό, τις αναδυόμενες νησίδες και τα κτίσματα επ’ αυτών. Στη συνέχεια εξετάζονται οι νόμοι με τους οποίους ο νομοθέτης, ανταποκρινόμενος στην επιθυμία των Βυζαντινών να απολαμβάνουν το φυσικό περιβάλλον και μάλιστα το θαλάσσιο, εξασφάλιζε σε όσους γειτόνευαν με τη θάλασσα την απρόσκοπτη θέα της. Ένα ζήτημα που τίθεται προς διερεύνηση είναι η ισχύς των διατάξεων για τη θέα της θάλασσας και η εμβέλεια της εφαρμογής τους, εάν και κατά πόσον δηλαδή τα μέτρα ίσχυσαν μόνο στην Κωνσταντινούπολη ή επεκτάθηκαν και σε άλλες παραθαλάσσιες πόλεις και περιοχές της βυζαντινής επικράτειας. Οι λιμένες και οι λιμενικές εγκαταστάσεις επίσης απασχολούν την έρευνά μα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this doctoral thesis, the marine environment and its exploitation are examined on the basis of legislative provisions in combination with the testimonies of contemporary historians and chroniclers from the 8th to the 12th century. The first part deals with the marine environment. Firstly, the existing legal framework for the seashore is presented, along with the emerging islets and the edifices on them. Afterwards, the laws with which the legislator, responding to the desire of the Byzantines to enjoy the natural environment and mostly the marine, ensured to those who lived next to the sea an unobstructed view of it, are examined. An issue that is investigated is the validity of the provisions regarding the view of the sea and the scope of their application, as well as whether and to what extent the measures applied only to Constantinople or were extended to other coastal cities and areas of the Byzantine territory. Ports and port facilities are also part of the scope of our researc ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2026)
DOI
10.12681/eadd/56874
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56874
ND
56874
Εναλλακτικός τίτλος
Law and the sea in Byzantium: legal and historical testimonies of the marine environment and its exploitation (8th-12th c.)
Συγγραφέας
Ποντικού, Μαρία (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Μεσαιωνικής και Βυζαντινής Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Γκουτζιουκώστας Ανδρέας
Κόλιας Ταξιάρχης
Δημοπούλου Αθηνά
Βασιλείου Αλεξάνδρα
Λεβενιώτης Γεώργιος
Χατζηαντωνίου Ελισσάβετ
Τακιρτάκογλου Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Μεσαιωνική και Βυζαντινή ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Θαλάσσιο περιβάλλον; Ναυάγια; Ναυτικό δίκαιο; Προϊόντα της θάλασσας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.