Πειραματική διερεύνηση μηχανισμών δημιουργίας ανασυνδυασμών του γονιδιώματος με μοριακές τεχνικές

Περίληψη

Η αστάθεια του γενώματος χαρακτηρίζεται από αυξημένη συχνότητα απλών ή σύνθετων μεταλλαγών, αλλαγές στη νουκλεοτιδική αλληλουχία (υποκαταστάσεις, ελλείψεις, ενθέσεις βάσεων), θραύσεις του DNA, δομικές ή αριθμητικές ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων (ανευπλοειδίες, μεταθέσεις, ελλείψεις, διπλασιασμοί, αναστροφές, ενθέσεις, ανταλλαγές αδερφών χρωματίδων). Γίνεται αντιληπτό ότι η γενωμική αστάθεια αναφέρεται σε μία πληθώρα παραλλαγών του DNA, που περιλαμβάνει από την μεταλλαγή ενός νουκλεοτιδίου μέχρι την ανευπλοειδία (απώλεια ή επιπλέον αντίγραφο) ενός χρωμοσώματος. Η χρωμοσωματική αστάθεια είναι πολύ συχνή στους διάφορους τύπους καρκίνου, με το 90% των καρκίνων στον άνθρωπο να φέρουν δομικές και αριθμητικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες. Η χρωμοσωματική αστάθεια προκύπτει λόγω σφαλμάτων κατά τη διαδικασία επιδιόρθωσης του DNA. Οι βλάβες των αλυσίδων του DNA επιδιορθώνονται μέσω διάφορων μηχανισμών ανασυνδυασμού, ομόλογου ή μη ομόλογου. Λάθη κατά την επιδιόρθωση των θραύσεων της διπλής έλικας του DN ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Genomic instability is characterized by an increased frequency of simple or complex mutations, changes in the nucleotide sequence (substitutions, deletions, base insertions), DNA breaks, structural or numerical chromosomal abnormalities (aneuploidy, translocations, deletions, duplications, inversions, insertions, sister chromatid exchanges). Genomic instability refers to a variety of DNA alterations, ranging from single nucleotide mutation to chromosomal aneuploidy (loss or extra copy of a chromosome). Chromosomal instability is common characteristic in various types of cancer, with 90% of human cancer types harboring structural and numerical chromosomal abnormalities. Chromosomal instability occurs due to errors in the DNA repair process. DNA strand breaks repair occurs through various mechanisms of homologous or non-homologous recombination. Errors in the repair of DNA double-strand breaks through the mechanism of homologous recombination can lead to erroneous chromosomal rearrangeme ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2026)
DOI
10.12681/eadd/56869
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56869
ND
56869
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of mechanisms of genome recombination with molecular techniques
Συγγραφέας
Σακάλογλου, Πρόδρομος (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικός. Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη
Εξεταστική επιτροπή
Ζηκόπουλος Κωνσταντίνος
Γεωργίου Ιωάννης
Ναυρόζογλου Ιορδάνης
Πασχόπουλος Μηνάς
Μακρυδήμας Γεώργιος
Μαρκούλα Σοφία
Καρβέλης Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική ➨ Γενετική ανθρώπου
Λέξεις-κλειδιά
Ρετρομετάθεση; Ρετρομεταθετά στοιχεία; Γενωμική αστάθεια; Ανταλλαγές αδελφών χρωματίδων; Αλλαγή αριθμού αντιγράφων; Συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός με μικροσυστοιχίες DNA
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.