Ιχνημέταλλα στα θαλάσσια επιφανειακά ύδατα: καταγραφή στις ελληνικές θάλασσες, πηγές και διεργασίες με έμφαση στην επιφανειακή μικροστοιβάδα

Περίληψη

Το πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των ιχνημετάλλων στα παράκτια και μεταβατικά επιφανειακά ύδατα της ελληνικής επικράτειας, βάσει μιας χρονοσειράς δεδομένων 6 ετών. Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες στοχεύουν στη σταδιακή μείωση των απορρίψεων ουσιών προτεραιότητας, όπως τα μέταλλα, προκειμένου να επιτευχθεί «καλή χημική κατάσταση». Η παρούσα εργασία συμβάλλει στην εκτίμηση των τιμών υποβάθρου του Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn, κατατάσσοντας 70 υδατικά σώματα της Ελλάδας σε σχέση με αυτές τις τιμές. Ο αριθμός των υδατικών σωμάτων με συγκεντρώσεις μετάλλων με τιμή μεγαλύτερη του υποβάθρου μειώνεται με τη σειρά Ni>Cu>Pb>Co>Cd>Zn, δείχνοντας ότι η ρύπανση από Ni και Cu επηρεάζει τον μεγαλύτερο αριθμό υδατικών σωμάτων. Συμπληρωματικά, σχεδιάστηκε μια πειραματική εργασία για την εκτίμηση της έκλυσης του Cu από μία θαλάσσια σημειακή πηγή, δίχτυα υδατοκαλλιέργειας από κράμα Cu και πολυμερή δίχτυα με αντιμικροβιακή βαφή με βάση τον Cu, αποκαλύπτοντας σημαντική περιβα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The first part of the present study provides information on the distribution of trace metals in coastal and transitional surface waters of the Greek territory, based on a 6-year dataset. On the EU level, the WFD and the MSFD aim at progressive reduction of discharges of natural occurring priority substances, such as metals, in order to achieve ‘good chemical status’. It becomes important to assess background concentrations of metals (BAC) and discern their natural vs anthropogenic sources. The work contributes towards this direction by assessing the BAC values of Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn and by classifying 70 waters bodies of Greece in relation to BAC. The number of water bodies with metals concentrations >BAC diminishes in the order of Ni>Cu>Pb>Co>Cd>Zn, showing that Ni and Cu contamination affects the highest number of water bodies. As a supplement to these results, an experimental work was designed to assess Cu release from marine point sources, aquaculture Cu-alloy nets and polymer n ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2026)
DOI
10.12681/eadd/56868
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56868
ND
56868
Εναλλακτικός τίτλος
Trace metals in marine surface waters: inventory in the Greek seas, sources and processes with emphasis on the surface microlayer
Συγγραφέας
Τζεμπελίκου, Ελένη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ζέρη Χριστίνα
Δασενάκης Εμμανουήλ
Καραβόλτσος Σωτήριος
Μπακέας Ευάγγελος
Τσαπάκης Μανώλης
Πούλος Σεραφείμ
Ρούσσης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Χημεία, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Διαλυμένο Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn; Επίπεδα υποβάθρου; SML; Λόγοι κατανομής; Οργανικά υποστρώματα δέσμευσης μετάλλων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.