Σύνθεση καταλυτών Au και Ag με ελεγχόμενο μέγεθος νανοσωματιδίων

Περίληψη

Η απόδοση των υποστηριζόμενων μεταλλικών καταλυτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δομή και τη σύνθεση των μεταλλικών σωματιδίων και τη φύση του υποστρώματος. Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερος έλεγχος αυτών των παραμέτρων, έχει προταθεί συνθετική οδός που βασίζεται στη χρήση παραγόντων μορφοποίησης. Μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων μορφοποίησης, τα δενδριμερή πολυ(αμιδοαμίνης) (PAMAM) έχουν προσελκύσει πολύ πρόσφατα την προσοχή ως σταθεροποιητές νανοσωματιδίων. Σε αυτή τη διατριβή, τα νανοσύνθετα Au/G4OH συντέθηκαν σε υδατικά διαλύματα και χρησιμοποιήθηκαν ως πρόδρομοι για την παρασκευή νανοσωματιδίων Au που υποστηρίζονται από SiO2. Στοιχειακή ανάλυση, μετρήσεις UV-Vis και STEM χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της έκτασης των αλληλεπιδράσεων Au-δενδριμερούς και για να αποδειχθεί πώς το pH του διαλύματος επηρεάζει τον αριθμό των ατόμων Au που συμπλέκονται με κάθε μόριο δενδριμερούς, καθώς και το τελικό μέγεθος των υποστηριζόμενων σε SiO2 νανοσωματιδίων χρυσού. Σε pH=7, μπορούν να ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The performance of supported metal catalysts largely depends on the structure and composition of the metal particles and the nature of the support. In order to achieve better control over these parameters, synthetic route based on the use of templating agents has been proposed. Among the different templating agents, poly(amidoamine) (PAMAM) dendrimers have attracted a lot of recent attention as nanoparticle stabilizers. In this thesis, Au/G4OH nanocomposites were synthesized in aqueous solutions and used as precursors for the preparation of SiO2-supported Au nanoparticles. Elemental analysis, UV-Vis, and STEM measurements were used to estimate the extent of the Au-dendrimer interactions and to illustrate how the solution pH affect the number of Au atoms complexed with each dendrimer molecule, as well as the final size of the SiO2-supported gold particles. At pH=7, Au5/G4OH nanocomposites with sizes of Au particles below 2 nm can be formed and used as precursors for the preparation ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56859
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56859
ND
56859
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis of Au and Ag catalysts with controlled sizes of metal particles
Συγγραφέας
Κυριακίδου, Ελένη (Πατρώνυμο: Άγγελος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
University of South Carolina
Εξεταστική επιτροπή
Amiridis Michael
Regalbuto John
Alexeev Oleg
Ploehn Harry
Yoon Yeomin
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Σύνθεση; Ισχυρή ηλεκτροστατική προσρόφηση; Νανοσωματίδια χρυσού; Νανοσωματίδια αργύρου; Δενδριμερές ΡΑΜΑΜ; Ρύθμιση pH
Χώρα
Η.Π.Α.
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.