Ανάλυση της επιμόρφωσης των δασκάλων στην Ελλάδα για την ένταξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη γενική τάξη

Περίληψη

Η μελέτη αυτή εμβαθύνει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και σε ποιο βαθμό επηρεάζεται από αυτήν η ένταξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Το υπάρχον πλαίσιο των προγραμμάτων επιμόρφωσης εξετάζεται από την έρευνα καθώς και ο βαθμός εφαρμογής και επιτυχίας της ενταξιακής εκπαίδευσης στο ελληνικό σύστημα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αναλύσει σε βάθος την εκπαίδευση που έλαβαν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την ένταξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη γενική τάξη. Τέσσερις συγκεκριμένοι στόχοι τέθηκαν προκειμένου να αναπτυχθεί και να επιτευχθεί ο παραπάνω κύριος σκοπός. Ήταν κρίσιμο να περιγράψουμε την πραγματική κατάσταση των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εκπαιδευτική ένταξη. Για το λόγο αυτό, προτάθηκε η ανάπτυξη ενός εργαλείου που θα μας επέτρεπε να γνωρίζουμε τις ανάγκες επιμόρφωσης στον τομέα της εκπαιδευτικής ένταξης και να ανακαλύψουμε σε ποιους τομείς αυτές οι ανάγκες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study deepens the training of primary school teachers in Greece and to what extent the inclusion of students with learning difficulties is affected by it. The current framework of training programs is examined by the research as well as the degree of implementation and success of inclusive education in the Greek primary education system. The main purpose of this study has been to analyze in depth the training received by teachers on the inclusion of students with learning difficulties in the ordinary classroom. Four specific objectives were set in order to develop and achieve the above main purpose. It was crucial to describe the real situation of Greek primary teachers in the face of educational inclusion. For this reason, the development of an instrument was proposed that would allow us to know the training needs in the field of educational inclusion and discover in which areas these needs are most urgent for teachers. Finally, it has been considered very important to propose a ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Este estudio profundiza en la formación de profesores de primaria en Grecia y en qué medida la inclusión de estudiantes con dificultades de aprendizaje se ve afectada por ella. La investigación examina el marco actual de los programas de formación, así como el grado de implementación y éxito de la educación inclusiva en el sistema de educación primaria griego. El objetivo principal de este estudio ha sido analizar en profundidad la formación recibida por el profesorado sobre la inclusión del alumnado con dificultades de aprendizaje en el aula ordinaria. Se establecieron cuatro objetivos específicos para desarrollar y alcanzar el propósito principal antes mencionado. Era crucial describir la situación real de los profesores de primaria griegos frente a la inclusión educativa. Por ello se planteó el desarrollo de un instrumento que permitiera conocer las necesidades de formación en el ámbito de la inclusión educativa y descubrir en qué áreas dichas necesidades son más urgentes para el pr ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2025)
DOI
10.12681/eadd/56852
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56852
ND
56852
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis of teacher training in Greece for the inclusion of students with learning difficulties in the ordinary classroom
Análisis de la formación del profesorado en Grecia para la inclusión del alumnado con dificultades de aprendizaje en el aula ordinaria
Συγγραφέας
Κυριακόπουλος, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Universidad d Córdoba
Εξεταστική επιτροπή
Martínez-Pérez Vicent
Sampedro-Requena Begoña-Esther
Ortega-Tudela Juana-María
Rodríguez-Conde Mª José
González-López Ignacio
Pegalajar-Palomino María del Carmen
Reche-Urbano Eloisa
Diaz-Pareja Elena-Maria
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Διδασκαλία και κατάρτιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Ειδική εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Επιμόρφωση δασκάλων; Ανάλυση-Αξιολόγηση επιμόρφωσης; Μαθησιακές δυσκολίες; Ένταξη μαθητών; Ενταξιακή εκπαίδευση; Ενταξιακή εκπαιδευτική πολιτική; Ειδική αγωγή; Πρόγραμμα επιμόρφωσης
Χώρα
Ισπανία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.