Χαρακτηρισμός της ανοσοφλεγμονώδους απόκρισης μετά από χειρουργική ιδιοπαθή σκολίωση εφήβων και βιολογικές ιδιότητες οστεοπρογονικών κυττάρων που συλλέγονται από σπονδυλικά σώματα σε σύγκριση με την λαγόνια ακρολοφία

Περίληψη

Σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση εφηβικής ιδιοπαθούς σκολίωσης (AIS), η απόδοση και οι ικανότητες διαφοροποίησης των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων (MSCs) από το σπονδυλικό σώμα (VB) και την λαγόνια ακρολοφία (IC) μυελού των οστών (BM) διερευνήθηκαν συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητα δύο διαδικασιών συλλογής MSC [Φυγοκέντρηση βαθμίδωσης πυκνότητας (Lymphoprep, LMP) και λύση ερυθρών αιμοσφαιρίων (χλωριούχο αμμώνιο, AC)]. Επίσης ποσοτικοποιήθηκε η επιβάρυνση της χειρουργικής επέμβασης 3 χειρουργικών προσεγγίσεων (οπίσθια, οπίσθια-κοστοπλαστική, προσθιο-οπίσθια), για διόρθωση AIS.Σε 18 ασθενείς αναρροφήθηκαν 10 ml BM διεγχειρητικά από IC και VB και τα MSCs απομονώθηκαν χρησιμοποιώντας διαδικασίες συλλογής AC και LMP. Τα MSC απαριθμήθηκαν και φαινοτυπικά χαρακτηρίστηκαν χρησιμοποιώντας ινοβλάστες μονάδας σχηματισμού αποικίας (CFU-F), κυτταρομετρία ροής και προσδιορισμούς διαφοροποίησης τριών γενεών. Για την ανοσοφλεγμονώδη μελέτη επιλέχθηκαν 23 ασθενείς. Πραγματοποιήθηκα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In patients undergoing adolescent idiopathic scoliosis (AIS) surgery the yield and differentiation capacities of mesenchymal stem cells (MSCs) from vertebral body (VB) and iliac crest (IC) bone marrow (BM) were investigated comparing the effectiveness of two MSC-harvesting procedures [density gradient centrifugation (Lymphoprep, LMP) and red cell lysis (Ammonium Chloride, AC)]. The burden of surgery of 3 surgical approaches (posterior, posterior-costoplasty, antero-posterior), for AIS correction was also quantified. In 18 patients 10ml of BM were aspirated intraoperatively from IC and VB and MSCs were isolated using AC and LMP harvesting procedures. MSCs were enumerated and phenotypically characterised using colony-forming-unit-fibroblast (CFU-F), flow cytometry and trilineage differentiation assays. For the immuno-inflammatory study 23 patients were recruited. ELISA-assays were performed on serum from 4ml of peripheral blood, at 6 peri-operative time-points (T), measuring 4 cytokines ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56845
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56845
ND
56845
Εναλλακτικός τίτλος
Characterisation of the immuno-inflammatory response following operative adolescent idiopathic scoliosis and biological properties of osteoprogenitor cells harvested from vertebral bodies compared to iliac crest
Συγγραφέας
Φραγκάκης, Ευάγγελος-Μηνάς (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
University of Leeds
Εξεταστική επιτροπή
Mcgonagle Dennis
Hamish Simpson
Ai Lyn Tan
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Χειρουργική
Λέξεις-κλειδιά
Ιδιοπαθής σκολίωση; Aνοσοφλεγμονώδους απόκρισης; Οστεοπρογονικά κύτταρα
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.