Ανάπτυξη νέων καινοτόμων χημειοθεραπευτικών από την σύζευξη μιτοχονδριοτροπικών παραγόντων με οξαδιαζολικά παράγωγα

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή συντέθηκαν, χαρακτηρίστηκαν και μελετήθηκαν πέντε νέες σύμπλοκες ενώσεις από την αντίδραση των υποκατεστημένων θειονο-οξαδιαζολίων-1,3,4 (X-PODT) με το άλας του AgNO3 και την μιτοχονδριοτροπική τριφαίνυλοφωσφίνη. Επίσης μελετήθηκε η κρυσταλλική δομή των υποκατεστημένων θειονο-οξαδιαζολίων-1,3,4. Τα νέα σύμπλοκα 1-5 χαρακτηρίστηκαν σε στερεή κατάσταση με μελέτη της περίθλασης ακτίνων Χ (XRD), φασματοσκοπία υπερύθρου (FT-IR), μελέτη του σημείου τήξεως και σε υγρή κατάσταση με φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) και φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού πρωτονίου (1H-NMR). Οι μοριακοί τύποι τους είναι οι: Ag(PPh3)3H-PODT (1), Ag(PPh3)3o-Cl-PODT (2), Ag(PPh3)3m-Cl-PODT (3), Ag(PPh3)3o-F-PODT (4), Ag(PPh3)3p-F-PODT (5). Επίσης ελέγχθηκε η σταθερότητα τους σε διάλυμα DMSO-d6 με φασματοσκοπία UV-Vis και 1H-NMR για χρονικό διάστημα 48 ωρών. Το X-PODT συναρμόζεται στον άργυρο μέσω του ατόμου του θείου του διπλού δεσμού άνθρακα-θείου και με τα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Five new complexes of silver (I) with substituted 1,3,4-oxadiazole-2-thiones (X-PODTs) and pnictogen triphenylphosphine, were synthesized and fully characterized. The crystal structure of the substituted-1,3,4-oxadiazole-2-thiones was also characterized. The new complexes 1-5 were characterized in the solid state by X-ray crystallography, Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR), melting point and in solution by UV-Vis, 1H-NMR spectroscopy. The formulae of the complexes are: Ag(PPh3)3H-PODT (1), Ag(PPh3)3o-Cl-PODT (2), Ag(PPh3)3m-Cl-PODT (3), Ag(PPh3)3o-F-PODT (4) and Ag(PPh3)3p-F-PODT (5). Furthermore, their stability in solution was examined with UV-Vis and 1H-NMR spectroscopies for 48 hours. The silver (I) atom coordinates with the X-PODT ligands via the sulphur atom of its sulphur-carbon double bond and with the three phosphorous atoms of triphenyl-phosphines. The geometry around silver (I) atom found to be distorted tetrahedral. The antiproliferative activity of new complex ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56829
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56829
ND
56829
Εναλλακτικός τίτλος
Development of new innovative chemotherapeutics from the conjugation of mitochondriotropic agents with oxadiazole derivatives
Συγγραφέας
Βαγενάς, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηκακού Σωτήριος
Κουτσολέλος Αθανάσιος
Κουρκουμέλης Νικόλαος
Μητσοπούλου Χριστίνα-Άννα
Σαλίφογλου Αθανάσιος
Ψυχάρης Βασίλειος
Καραμάνος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Χημεία, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Αντικαρκινικά χημειοθεραπευτικά; 1,3,4-οξαδιαζόλια; Μιτοχονδριοτροπικοί παράγοντες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.