Λειτουργικές πολυμερικές επιφάνειες τροποποιημένες με φυλλόμορφα ανόργανα νανοσωματίδια

Περίληψη

Τα νανοσύνθετα πολυμερών με στρωματοποιημένα πυριτικά άλατα είναι πρόσφατα ένας από τους πιο πολλά υποσχόμενους τύπους υλικών, χάρη σε μεγάλο αριθμό πιθανών εφαρμογών. Αυτές περιλαμβάνουν κυρίως τεχνολογικές εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων, αλλά και βιοϊατρικές εφαρμογές και χρήση στα καλλυντικά. Στα παραδοσιακά νανοσύνθετα, τα νανοπληρωτικά είναι ομοιόμορφα διασκορπισμένα στη μήτρα του πολυμερούς, αλλά η επίδραση των σωματιδίων στις επιφανειακές ιδιότητες του πολυμερούς χάνεται. Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζεται μια νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη νανοσύνθετων υλικών με φωτοδραστική επιφάνεια μέσω σύντηξης τήγματος μεταξύ ενός τροποποιημένου στρώματος πυριτικού και μιας πολυμερούς επιφάνειας. Αντί να διασπείρονται στη μήτρα του πολυμερούς, τα σωματίδια σχηματίζουν ένα σύνθετο ή νανοσύνθετο υλικό με τη μορφή λεπτής μεμβράνης μόνο πάνω ή κοντά στην επιφάνεια του πολυμερούς.Υβριδικά φιλμ βασισμένα σε νανοσωματίδια φυλλόμορφων αργίλων, σαπωνίτη (Sap) παρασκευάστηκαν με σύντηξη τήγματος ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Nanocomposites of polymers with layered silicates are recently one of the most promising types of materials, thanks to a large number of potential applications. These mainly include technological applications in the food industry, but also biomedical applications and use in cosmetics. In traditional nanocomposites, the nanofillers are uniformly dispersed in the polymer matrix, but the influence of the particles on the surface properties of the polymer is lost. In this work, a new approach to developing nanocomposite materials with a photoactive surface through melt fusion between a modified silicate layer and a polymer surface is presented. Instead of being dispersed in the polymer matrix, the particles form a composite or nanocomposite in the form of a thin film only on or near the surface of the polymer. Hybrid films based on nanoparticles of layered silicate-saponite (Sap) were prepared by melt fusion on the surface of biodegradable polymer poly(caprolactone) (PCL). Composite films ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Nanokompozity polymérov s vrstevnatými silikátmi sú v poslednej dobe jedným z najperspektívnejších typov materiálov, vďaka veľkému množstvu potenciálnych aplikácií. Tie zahŕňajú najmä technologické aplikácie v potravinárskom priemysle, ale aj biomedicínske aplikácie a využitie v kozmetike. V tradičných nanokompozitoch sa nanoplnivá rovnomerne dispergujú v polymérnej matrici, čím sa však stráca vplyv častíc na povrchové vlastnosti polyméru. V tejto práci je prezentovaný nový prístup vývoja nanokompozitných materiálov s fotoaktívnym povrchom prostredníctvom tavnej fúzie medzi vrstvou modifikovaného silikátu a povrchom polyméru. Namiesto rozptýlenia v matrici polyméru, častice tvoria kompozit alebo nanokompozit vo forme tenkého filmu len na povrchu alebo v blízkosti povrchu polyméru. Hybridný film na báze nanočastíc vrstvenatého silikátu saponitu (Sap) sa tavením spojil s povrchom disku biodegradovateľného polyméru, poly(kaprolaktónu) (PCL). Takto vznikli kompozitné filmy s hrúbkou niekoľ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56824
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56824
ND
56824
Εναλλακτικός τίτλος
Functional surfaces of polymers modified by layered inorganic nanoparticles
Συγγραφέας
Σκούρα, Εύα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Comenius University in Bratislava. Faculty of Natural Sciences. Department of Inorganic Chemistry
Εξεταστική επιτροπή
Bujdak Juraj
Martynkova Grazyna
Palou-Tchingnabe Martin
Chodak Ivan
Noga Jozef
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Χημεία, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Οργανικές βαφές; Πολυκαπρολακτόνη; Σαπωνίτης; Αντιμικροβιακές επιφάνειες
Χώρα
Σλοβακία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.