Συσχέτιση και αξιολόγηση ιστοπαθολογικών ευρημάτων και βιολογικής συμπεριφοράς των κακοήθων νεοπλασμάτων των σιαλογόνων αδένων

Περίληψη

Τα νεοπλάσματα των σιελογόνων αδένων, αν και σπάνια, εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα μορφών κακοήθων όγκων κεφαλής και τραχήλου. Η ετερογένεια στην ιστολογία και η μεγάλη ποικιλομορφία τους αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κλινική συμπεριφορά και πρόγνωση τους. Η έκφραση του επιθηλιακού παράγοντα προσκόλλησης EpCAM σε αυτούς τους όγκους δεν έχει μέχρι στιγμής χαρακτηριστεί λεπτομερώς στη βιβλιογραφία, αλλά η υψηλή έκφρασή του τον καθιστά υποψήφιο ως προγνωστικό δείκτη και θεραπευτικό στόχο. Η παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολείται με την αναζήτηση πιθανών βιολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την κλινική πορεία, την πιθανότητα υποτροπής και τη σχετιζόμενη με τη νόσο θνητότητα σε ασθενείς με καρκίνο των σιελογόνων αδένων. Για τον σκοπό αυτό, μελετήθηκε ο δείκτης EpCAM και η ανοσοϊστοχημική έκφρασή του σε κακοήθη νεοπλάσματα των σιελογόνων αδένων. Συμπεριλήφθηκαν 65 περιπτώσεις ασθενών με κακοήθη νεοπλάσματα των σιελογόνων αδένων ποικίλων ιστοπαθολογικών υποτύπων. Αναλύθηκα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: The incidence of malignant neoplasms of the salivary glands varies among researchers, with an estimated incidence of 0.4-2.6:100,000, accounting for 3-6% of head and neck malignancies and less than 1% of all malignancies. Despite their rarity, salivary gland neoplasms exhibit a diversity unmatched by any other organ, with more than 20 different types of malignant glandular tumors. This histological diversity may contribute to the variable clinical behavior and prognosis of salivary gland malignancies. Potential prognostic factors in malignant salivary gland neoplasms include staging, histologic type of tumor with its differentiation, perineural infiltration (PNI), location and status of surgical margins. The incidence of perineural infiltration (PNI) in malignant salivary gland neoplasms ranges from 23-96% with a mean of 55.7%, with a recent study reporting the incidence of PNI in various histologic types of salivary gland carcinoma. Epithelial cell adhesion molecule EpCA ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2026)
DOI
10.12681/eadd/56820
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56820
ND
56820
Εναλλακτικός τίτλος
Correlation and evaluation of histopathological findings and biological behavior of malignant salivary gland neoplasms
Συγγραφέας
Καλαϊτσίδου, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Οδοντιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος
Πουλόπουλος Αθανάσιος
Βενέτης Γρηγόριος
Βαχτσεβάνος Κωνσταντίνος
Ανδρεάδης Δημήτριος
Νταμπαράκης Νικόλαος
Ματιάκης Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Οδοντιατρική, Γναθοπροσωπική χειρουργική και Στοματολογία
Λέξεις-κλειδιά
Κακοήθη νεοπλάσματα σιελογόνων αδένων; Βιολογική συμπεριφορά; Διάγνωση /πρόγνωση; Περινευρική διήθηση; Eπιθηλιακός παράγοντας προσκόλλησης (EpCAM)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.