Ανάπτυξη πολυπαραγοντικών μοντέλων για μελέτη διαπερατότητας φαρμάκων σε σκευάσματα ενδοκολπικής χορήγησης

Περίληψη

Ο μεγάλος αριθμός των υποψηφίων φαρμάκων που συντίθενται δεν επιτυγχάνει πάντα την επιθυμητή συμπεριφορά με αποτέλεσμα, ως εκ τούτου, η σύγχρονη φαρμακευτική έρευνα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αξιόπιστων in silico μεθόδων για τη μελέτη της συμπεριφοράς των φαρμακευτικώς δραστικών ουσιών. Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας διδακτορικής διατριβής, έγινε μια προσπάθεια να μελετηθεί in-silico, in-vitro και ex-vivo ο μηχανισμός διαπερατότητας φαρμάκων που προορίζονται για κολπική χρήση. Έτσι, αναπτύχθηκαν 3 διαφορετικά μοντέλα πρόβλεψης της ενδοκολπικής διαπερατότητας. Το πρώτο αποτελούνταν από απλές δομικά ενώσεις, το δεύτερο από στεροειδή φάρμακα και το τρίτο από μία εκτενή ομάδα 108 ενώσεων (φάρμακα και μη φάρμακα). Στόχος ήταν η ο συσχετισμός της in vitro διαπερατότητας τους από τεχνητές μεμβράνες κυτταρίνης (συντελεστής φαινόμενης διαπερατότητας, Papp), με τις φυσικοχημικές και δομικές ιδιότητές τους. Η διαπερατότητα των ενώσεων προσδιορίστηκε πειραματικά σε κελιά διάχυσης Franz και τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The large number of drug candidates that are synthetized in the laboratories do not always achieve the desired behavior, therefore, modern pharmaceutical research is focused on the development of reliable in silico methods in order to study the behavior of pharmacologically active substances. In the context of this PhD thesis, an attempt was made to study in silico, in vitro and ex vivo the permeability mechanism of drugs intended for vaginal use. Thus, 3 different prediction models for the intravaginal administrated drugs were developed. The first consisted of structurally simple compounds, the second of steroid drugs and the third of an extensive group of 108 compounds (drugs and non-drugs). The aim was to correlate the in vitro permeability from artificial cellulose membranes (apparent permeability coefficient, Papp), with their physicochemical and structural properties. The permeability of the compounds was determined experimentally in Franz diffusion cells and the results (variabl ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2024)
DOI
10.12681/eadd/56804
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56804
ND
56804
Εναλλακτικός τίτλος
Development of multivariate models to study drug permeability of vaginally administrated formulations
Συγγραφέας
Τσανακτσίδου, Ελένη (Πατρώνυμο: Θεόφιλος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής. Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας. Εργαστήριο Φαρµακευτικής Ανάλυσης
Εξεταστική επιτροπή
Μαρκοπούλου Αικατερίνη
Φατούρος Δημήτριος
Ζαχαρής Κωνσταντίνος
Καχριμάνης Κυριάκος
Παντέρη Ειρήνη
Τζαναβάρας Παρασκευάς
Όρκουλα Μαλβίνα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Ενδοκολπική διαπερατότητα; Μοντέλα πρόβλεψης; In vitro / ex vivo πειράματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.