Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: η περίπτωση αξιοποίησης της επαυξημένης πραγματικότητας στην επανεκπαίδευση και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευτικών & εκπαιδευτών/ριών σε καινοτόμα προγράμματα σπουδών

Περίληψη

Η ραγδαία ανάπτυξη των αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα, έχει ανοίξει νέες δυνατότητες για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης σε διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς η Επαυξημένη Πραγματικότητα έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν και οι εκπαιδευόμενοι αλληλεπιδρούν με το εκπαιδευτικό υλικό και προετοιμάζονται για τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Η παρούσα έρευνα αναμένεται να συνεισφέρει σε έναν βαθμό στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα, στην επανεκπαίδευση και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων (reskilling and up-skilling) όσον αφορά στην υποστήριξη των εκπαιδευομένων τους για μία ομαλή μετάβαση από περιβάλλοντα εκπαίδευσης/ μαθητείας/ κατάρτισης σε πραγματικά επαγγελματικά περιβάλλοντα της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας διαπιστώνεται σε πολλαπλά σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The rapid development of emerging technologies, such as Augmented Reality, has unlocked new opportunities for enhancing teaching and learning in various educational environments. Vocational Education and Training is not an exception, as Augmented Reality has the potential to transform the way teachers teach and learners interact with learning materials and get prepared for the modern labour market. This research is expected to contribute to a certain extent to the support of VET teachers/ trainers in Greece in reskilling and up-skilling in terms of supporting their trainees for a smooth transition from education/apprenticeship/training environments to real professional environments of the modern labour market. The originality of the present research can be seen in multiple elements, including the technology of Augmented Reality as such, the methodological approach, as well as the overall design and structure of the training program. A mixed-methods approach was applied as the research ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2026)
DOI
10.12681/eadd/56784
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56784
ND
56784
Εναλλακτικός τίτλος
Emerging technologies in vocational teaching and training: the case of utilizing augmented reality in re-skilling and up-skilling educators and trainers in innovative curricula
Συγγραφέας
Πιτσικάλης, Σταύρος (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Βιτσιλάκη Χρυσή
Γουβιάς Διονύσιος
Κώστας Απόστολος
Ράπτης Νικόλαος
Φεσάκης Γεώργιος
Ρετάλης Συμεών
Μπράτιτσης Θαρρενός
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Διδασκαλία και κατάρτιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
ΕΕΚ; Επαυξημένη πραγματικότητα (ΕΠ); Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση; Αναδυόμενες τεχνολογίες; Εθνικό πλαίσιο προσόντων; Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων; Μικρο-διαπιστευτήρια; Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση; Έξυπνοι εικονικοί παιδαγωγικοί πράκτορες; Διά βίου μάθηση; Τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση; Επανεκπαίδευση; Επανακατάρτιση; Αναβάθμιση δεξιοτήτων; Επιμόρφωση εκπαιδευτικών; Εικονική πραγματικότητα; Μικτή πραγματικότητα; Εκτεταμένη πραγματικότητα; Ψηφιακές πραγματικότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.