Γλωσσική φθορά: Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία

Περίληψη

Η γλωσσική φθορά παραμένει ένας τομέας που δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. Η παρούσα διατριβή είχε ως στόχο να διερευνήσει διεξοδικά τους παράγοντες πρόβλεψης και τις εκδηλώσεις της φθοράς της ελληνικής ως πρώτης γλώσσας (Γ1) σε Έλληνες/ίδες που ζουν στη Γερμανία. Αντλώντας στοιχεία από την υπάρχουσα βιβλιογραφία για τη γλωσσική φθορά, καθώς και από μελέτες για την κατάκτηση γλωσσών κληρονομιάς και δεύτερης γλώσσας, η παρούσα μελέτη εξετάζει τα βιογραφικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ουσών, αξιολογεί τους προγνωστικούς παράγοντες της φθοράς της L1, αξιολογεί τα επίπεδα επάρκειας των συμμετεχόντων/ουσών τόσο στην Γ1 (ελληνικά) όσο και στη δεύτερη γλώσσα (γερμανικά) και δημιουργεί συσχετίσεις μεταξύ των προγνωστικών παραγόντων και της επάρκειας για τον εντοπισμό χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τη φθορά. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση του κοινωνικού υπόβαθρου, των στάσεων και των κινήτρων των συμμετεχόντων/ουσών, ακολουθούμενη από αξιολογήσεις της επάρκεια ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Language attrition remains a widely underexplored area. This dissertation aimed to comprehensively investigate the predictors and manifestations of first language (L1) attrition among Greek L1 speakers in Germany. Drawing from existing literature on L1 attrition, as well as from heritage language and second language acquisition studies, the present study examines the participants' biographical data, assesses L1 attrition predictors, evaluates the participants’ proficiency levels in both L1 (Greek) and second language (German), establishes correlations between predictors and proficiency to identify attrition-related features. The methodology used involves a detailed analysis of participants' social backgrounds, attitudes, and motivations, followed by proficiency assessments and the collection of oral narratives. Participants were recruited primarily from Greek communities in Munich, Augsburg, and Nuremberg, with additional outreach efforts through social media and cultural organizations ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56778
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56778
ND
56778
Εναλλακτικός τίτλος
First language attrition: Greek immigrants in Germany
Συγγραφέας
Κλάιν, Τζιάκομο (Πατρώνυμο: Ραϊμαρ)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αγαθοπούλου Ελένη
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Bongartz Christiane
Ματθαιουδάκη Μαρίνα
Καρασίμος Αθανάσιος
Τάντος Αλέξανδρος
Δόση Ιφιγένεια
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γλώσσα και Γλωσσολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γλωσσική φθορά, Έλληνες/ίδες της Γερμανίας; Κοινωνιογλωσσολογικοί παράγοντες, επίπεδο ελληνομάθειας/γερμανομάθειας; Σύνταξη, μορφολογία, λεξιλόγιο, σώματα κειμένων; Προφορικά σώματα κειμένων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.